วันนี้ในอดีต JODAI


 
มี
Cmaj7 
แจ้งเตือน 
 
ว่าวัน
F 
นี้วันที่เท่าไหร่
 
ว่าวัน
Dm7 
นี้เราอยู่ที่ใด 
 
ทำอะไ
G 
รด้วยกันมากมาย

 
มี
Cmaj7 
รูปเธอ 
 
กำลังเผ
F 
ลอแล้วฉันก็ถ่าย
 
รูปที่
Dm7 
เธอส่งยิ้มมาให้ 
 
กับข้อค
G 
วามที่เขียนเอาไว้

 
อยู่ดีๆ
F 
น้ำ..ตา 
 
มันก็
Em 
ไหล..
Am 
มา
 
(cause i miss you girl)
 
Dm7 
พอคิดถึงเรื่องราววันนั้น
 
มันก็เริ่มชัดเจนอีกครั้ง ว่าสุดท้
G 
าย

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิด
C 
ถึงเธอ

Cmaj7 
เหลือเพียง 
 
แค่ความ
F 
รักที่มันว่างเปล่า
 
ความทรง
Dm7 
จำในวันเก่าๆ 
 
วันที่เ
G 
รามีกันและกัน

 
อยู่ดีๆ
F 
น้ำ..ตา 
 
มันก็
Em 
ไหล..
Am 
มา
 
(cause i miss you girl)
 
Dm7 
พอคิดถึงเรื่องราววันนั้น
 
มันก็เริ่มชัดเจนอีกครั้ง ว่าสุดท้
G 
าย

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ

INSTRU | F G | C Am | F | G |

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites