อย่าปั่น Jodai


Tune to Eb
INTRO | C | Em | Am G | F G |

 
   
บางครั้ง..เธอทำตัวเหมือนมีใจให้กัน
 
   
Em 
บางครั้ง..เธอทำตัวให้ใจสั่น
 
   ใกล้ชิดกั
นมากเท่าไร 
 
เธอก็ทำให้ฉันคิดไปไกล
 
   โทร
มาหาเมื่อฉันหายไป
 
   คุยกับฉันอ่อนหวานเกินใคร
 

 
   
แต่ในบางครั้งมัน..
 
   เหมือนว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป
 
 
   
Em 
ไม่คุย ไม่ทักทาย ฉันยังไม่เข้าใจ
 
   วี
น เดี๋ยวก็วีน หน้าไม่ยิ้ม เหมือนจะโกรธใคร
 
   อย่าปั่น
ใจฉัน 
 
ถ้าไม่ได้รักกัน

 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
ปั่นฉัน
จนงงใจ..
 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
ปั่นฉัน
จนงงใจ..

 
   
บางครั้ง..เวลาเดินด้วยกันเธอจับมือ
 
   
Em 
กอดฉัน 
 
แกล้งมาเดินใกล้กัน
 
   ถ้าไม่ชอบกั
น 
 
ทำทำไม
 
   มันจะทำให้ฉันคิดไปไกล
 
 
   ให้
ความหวังกับฉันทำไม
 
   เล่นกับใจของฉันทำไม
 

 
   
แต่ในบางครั้งมัน..
 
   เหมือนว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป
 
 
   
Em 
ไม่คุย ไม่ทักทาย ฉันยังไม่เข้าใจ
 
   วี
น เดี๋ยวก็วีน หน้าไม่ยิ้ม เหมือนจะโกรธใคร
 
   อย่าปั่น
ใจฉัน 
 
ถ้าไม่ได้รักกัน

 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
ปั่นฉัน
จนงงใจ..

 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
ปั่นฉัน
จนงงใจ..

INSTRU | F | Am | G | G |
INSTRU | F | Am | A# | G |

 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
ปั่นฉัน
จนงงใจ..

 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
ปั่นฉัน
จนงงใจ..

 
อย่
า..ได้ไหม..
 
เธอเล่นอะไร อย่าปั่
Em 
น..ได้ไหม
 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่รู้
Am 
สักที 
 
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็
ร้าย
 
Wo
uld you be mine, would you be mine
 
สุดท้
ายเธอคิดเช่นไร
..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites