อดทนไว้ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | Bm | Bm | E | E | ( 5 Times )

 
หลาย
Bm 
คนก็เหนื่อย
 
หลายคนก็หน่าย หลาย
คนก็จาก
 
เรื่อง
Bm 
ที่เคยมาก
 
เพราะชอบเรื่องมาก น้อย
 น้อย 
 
น้อยลง
 
มาก
Bm 
คนมากความ มากสิ่งวิ่งตาม มาก
มายปัญหา
 
เรื่อง
Bm 
ธรรมดา สารพันปัญหา ถา
โถมเข้าใส่

 
* อด
Bm 
ทนไว้ ค่อยแก้ไข เดี๋ยว
คงจะดี
 
อด
Bm 
ทนไว้ ค่อยแก้ไข เดี๋ยว
คงจะดี
 
บาง
Bm 
ทีก็บ้า บางทีก็เพราะว่า ใช้ชี
วิตมันๆ
 
เรื่อง
Bm 
ธรรมดา สารพันปัญหา ถา
โถมเข้าใส่

INSTRU | Bm | Bm | E | E | ( 3 Times )

 
 ฉาย
Bm 
เพลินไปหน่อย บางทีก็กร่อย กร่อ
ยชีวิต
 
ทำ
Bm 
เหมือนรถติด หยุกๆ หยิกๆ ติด
ขัด

( * )

INSTRU | Bm | Bm | E | E |

( * )

INSTRU | Bm | Bm | E | E |

 
หลาย
Bm 
คนก็เหนื่อย
 
หลายคนก็หน่าย หลาย
คนก็จาก
 
เรื่อง
Bm 
ที่เคยมาก
 
เพราะชอบเรื่องมาก น้อย
 น้อย 
 
น้อยลง
 
ทำ
Bm 
เหมือนรถติด หยุกๆ หยิกๆ ติด
ขัด

( * )

 
** อย่า
Bm 
ลืมเข้าใจ 
 
อย่าลืมเอาใจใส่ตัว
 
อย่า
Bm 
ได้คิดกลัว 
 
พุ่งชนเข้าตัวปัญ
หา

( ** ) ( * )

INSTRU | Bm | Bm | E | E | ( 5 Times ) | Bm |
โอ.. เดี๋ยวคงจะดี
อดทนไว้ ทนไว้ เดี๋ยวคงจะดี
อดทนไว้…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites