INTRO | A | A7 | D | Bm | E |
INTRO | F#m | D | E | E |

 
ที่
A 
รัก 
 
 
A7 
 
เธอรู้ฉันมั่น
D 
คง 
 
 
Bm 
 
รักด้วยเหตุ
E 
ผล 
 
 
F#m 
 
เธออยู่ในอา
D 
รมณ์
 
ของ
E 
ฉัน 
 
ทุกยาม 

 
ที่
A 
รัก 
 
 
A7 
 
เธอฝันถึงเรื่อง
D 
ใด 
 
 
Bm 
 
จะปืนไปเก็บไ
E 
ว้ 
 
 
F#m 
 
มาทูนหัวให้เ
D 
ธอ เส
E 
มอ 
 
ทุกยาม 

 
ที่
A 
รัก 
 
 
A7 
 
ร้องไห้เพราะเหตุใ
D 
ด 
 
 
Bm 
 
เขาไม่สนใ
E 
จ  
F#m 
 
ในรักที่เธอ
D 
ให้ 
 
ให้เ
E 
ขา 
 
ทุกยาม

INSTRU | Bm | D | E |

F#m 
  เธอร้องแทบขาดใ
D 
F#m 
  โศกใดปาน
D 
นี้
F#m 
  ฉันร้องแทบขาดใ
D 
F#m 
  โศกใดปาน
D 
นี้.. 
 
 
Bm 
 

F#m 
  รู้ก็รู้อ
D 
ยู่ 
 
ว่าเธอไม่รัก
E 
ฉัน 
 
เขาไม่รักเ
A 
ธอ
Bm 
  เธอยังรักเ
E 
ขา ฉันรักเธอ ทุกยาม

INSTRU | A | A7 | D | Bm | E |
INSTRU | Bm | D | F#m | D |

F#m 
  เธอร้องแทบขาดใ
D 
F#m 
  โศกใดปาน
D 
นี้
F#m 
  ฉันร้องแทบขาดใ
D 
F#m 
  โศกใดปาน
D 
นี้.. 
 
 
Bm 
 

F#m 
  รู้ก็รู้อ
D 
ยู่ 
 
ว่าเธอไม่รัก
E 
ฉัน 
 
เขาไม่รักเ
A 
ธอ 
 
 
F#m 
Bm 
  เธอยังรักเ
E 
ขา 
 
ฉันยังรักเธอ
 
  รักเ
E 
ธอ รักเธอ ทุกยาม..
 
   ที่
A 
รัก..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites