สำนึก – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | Em | Em | C | C | ( 4 Times )

 
เคย
Em 
สงสัยบ้างไหม 
 
ว่าทำไมป
ระเทศไทย
 
ไปไ
Bm 
ม่ถึงไหน 
 
ทั้งที่เรา
มีพร้อมมากมาย
 
ปาก
Em 
รักชาติขาดดิ้น 
 
แต่โกง
กินกันเพลิดเพลิน
 
หลับ
Bm 
ตาทำเป็นเขิน 
 
เฉย
ชาทำบ้าใบ้

 
* โกง
กินกันนิดหน่อยเป็นไร
 
โกง
Em 
จนชินจนด้านจนดื้อ
 
ส่าย
หน้าทำเป็นไทยไม่ถือ
 
เรื่อง
เล็กน้อยปล่อยไป

INSTRU | Em | Em | C | C | ( 2 Times )

 
** ไม่เอา
Em 
ไม่โกง 
 
ขี้โกงไล่ไป
 
โกงเล็ก
โกงใหญ่ 
 
ไม่เอาบัดสี
 
สำนึก
Bm 
ไม่โกง 
 
ต้องทำเดี๋ยวนี้
 
แผ่นดิน
อยู่รอดปลอดภัย

( ** )

INSTRU | Em | Em | C | C | ( 2 Times )
INSTRU | Am | Am | Em | Em | ( 2 Times )

 
หยุด
Em 
ทำท่าเพิกเฉย 
 
ปล่อย
ให้ไทยโกงไทย
 
ยิ่งนาน
Bm 
จะเสียใจ 
 
เพราะเราจะถอย
ไปไกลกว่านี้

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ไม่เอา
Em 
ไม่โกง 
 
ไม่เอา
ไม่โกง 
 
บัดสี
 
สำนึก
Bm 
ไม่โกง 
 
ต้องทำเดี๋ยวนี้ แผ่นดิน
 ปลอดภัย
 
โอว
Em 
… 
 
โอว
… 
 
โอว
Bm 
…       
 
เอา
Em 
ไม่โกง 
 
ไม่เอา
ไม่โกง 
 
ไม่โ
Bm 
กง โอว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites