พรุ่งนี้ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times ) | C |

 
อย่าร้อง
 ไห้เลย
 
 
อย่าเอ่ย
Em 
ถ้อยคำใดๆ 
 
ให้เศร้า
 
ถ้ารัก
 แล้วจงลืม
 
 
ลืมความ
Em 
เสียใจเมื่อจำต้องจาก

 
* พรุ่งนี้จ
ะทำอย่างไร 
 
ไม่มีกั
D/F# 
 
พรุ่งนี้ต้
Em 
องสร้างความหวังขึ้นใหม่
         
 
จดจำ
Em 
แต่เรื่องดีๆ 
 
ที่เคย
ทำ
 
ผิดพลั้ง
Am 
เรื่องใดพลาดไป 
 
อภัย
กัน
 
แม้ฉัน
Em 
เคยอยู่ข้างเธอ 
 
เสมอ
มา
 
เมื่อลา
Am 
จากเธอต้องยืนให้เข้ม
แข็ง         

 
** อย่าร้อง
…ไห้เลย
 
อย่าเอ่ย
ถ้อยคำใดๆให้เศร้า
Em 
 
ถ้ารัก
…แล้วจงลืม
 
ลืมความ
เสียใจ 
 
เมื่อจำต้องจาก
Em 
         

INSTRU | C | G | Am | Em |
INSTRU | C | G | Am | G |

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | C | G | D | Em | ( Fade out )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites