คอร์ดเพลง พื้นที่ปลอดภัย
ศิลปิน Am seatwo
คอร์ดทั้งหมด G Bm C D Am Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

 
อย่าเพิ่งเบื่อกัน
G 
นะ 
 
ถ้าหากวันไ
Bm 
หนฉันเอาแ
Em 
ต่ใจ
 
ถ้าหากว่า
D 
ฉันงี่เง่าจนเกิ
C 
นไป 
 
 
Bm 
 
ก็เพราะว่า
Am 
ฉันมีเธอเป็นแ
D 
ฟน..
 

INSTRU | G Bm | C D | ( 2 Times )

G 
  อาจจะมีบ่อ
Bm 
ยครั้ง 
 
ที่ฉันทำ
C 
ตัวไม่ค่อยจะ
D 
น่ารัก
G 
  แต่ฉันอยากใ
Bm 
ห้รู้ 
 
ว่าฉันรักเ
C 
ธอมากๆ
D 
นะ
G 
  อาจจะมีบ้าง
Bm 
ครั้งที่ฉันน้อยใ
C 
จจนเกิดปัญ
D 
หา
G 
  แต่ฉันอยากใ
Bm 
ห้รู้ 
 
เพราะเธอคือ
C 
คนที่ฉันเชื่อ
D 
ใจ

Bm 
  ฉันก็
Em 
กลัวอยู่ 
 
กลัวว่า
C 
นานไปเธอจะเ
G 
บื่อฉัน
Bm 
  แต่ยิ่งนา
Em 
นวัน 
 
เธอก็
C 
ยังน่ารักเหมือนเดิม
 
  ไม่เคยเปลี่ย
D 
นไป 
 
ขอบคุณนะ

 
อย่าเพิ่งเบื่อกั
G 
นนะ 
 
ถ้าหากวันไ
D 
หนฉันเอาแ
Em 
ต่ใจ
 
ถ้าหาก
D 
ว่าฉันงี่เง่าจนเกิ
C 
นไป 
 
 
Bm 
 
ก็เพราะว่า
Am 
ฉันมีเธอเป็นแ
D 
ฟน
 
ไม่ให้งอ
G 
แงกับเธอ 
 
แล้วจะให้
D 
ฉันงอแงกับ
Em 
ใคร
 
ก็เพราะว่า
D 
ฉันมีเธอเป็นที่
C 
รักไง 
 
 
Bm 
 
เพราะว่า
Am 
เธอคือพื้นที่ปลอด
D 
ภัยของใจฉันคน
G 
นี้.. 
 
D 
ฮ..

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |

Bm 
  ฉันก็
Em 
กลัวอยู่ 
 
กลัวว่า
C 
นานไปเธอจะเ
G 
บื่อฉัน
Bm 
  แต่ยิ่งนา
Em 
นวัน 
 
เธอก็
C 
ยังน่ารักเหมือนเดิม
 
  ไม่เคยเปลี่ย
D 
นไป 
 
ขอบคุณนะ

 
อย่าเพิ่งเบื่อกั
G 
นนะ 
 
ถ้าหากวันไ
D 
หนฉันเอาแ
Em 
ต่ใจ
 
ถ้าหาก
D 
ว่าฉันงี่เง่าจนเกิ
C 
นไป 
 
 
Bm 
 
ก็เพราะว่า
Am 
ฉันมีเธอเป็นแ
D 
ฟน
 
ไม่ให้งอ
G 
แงกับเธอ 
 
แล้วจะให้
D 
ฉันงอแงกับ
Em 
ใคร
 
ก็เพราะว่า
D 
ฉันมีเธอเป็นที่
C 
รักไง 
 
 
Bm 
 
เพราะว่า
Am 
เธอคือพื้นที่ปลอด
D 
ภัย..

 
อย่าเพิ่งเบื่อกั
G 
นนะ 
 
ถ้าหากวันไ
D 
หนฉันเอาแ
Em 
ต่ใจ
 
ถ้าหาก
D 
ว่าฉันงี่เง่าจนเกิ
C 
นไป 
 
 
Bm 
 
ก็เพราะว่า
Am 
ฉันมีเธอเป็นแ
D 
ฟน
 
ไม่ให้งอ
G 
แงกับเธอ 
 
แล้วจะให้
D 
ฉันงอแงกับ
Em 
ใคร
 
ก็เพราะว่า
D 
ฉันมีเธอเป็นที่
C 
รักไง 
 
 
Bm 
 
เพราะว่า
Am 
เธอคือพื้นที่ปลอด
D 
ภัยของใจฉันคน
G 
นี้..

 
เพราะว่า
Am 
เธอคือพื้นที่ปลอด
D 
ภัยของใจฉันคน
 
นี้..

OUTRO | C Bm | Am Bm C D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites