คอร์ดเพลง เสื้อตัวนั้นถูกรีดแขวนไว้ที่ตรงปลายเสามีถุงเท้าสีขาววางข้างรองเท้าสีดำ
ศิลปิน ดวงดาว เดียวดาย
คอร์ดทั้งหมด C Bm Am D G Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | C | Bm | C | Bm | Em | D | D |

G 
หลายสิ่ง..
Bm 
  ในควา
Em 
มทรงจำ
G 
ย้อนกลับมา
Bm 
ย้ำซ้ำๆ 
 
ทั้ง
Em 
ที่เคยลืม
C 
ภาพตอนเรายังเด็ก 
 
 
Bm 
เล็กซึ่งน่าจะ
Em 
ลืม
 
กลับมา
Am 
ย้อนคืน
A7 
  กลับมาท
D 
วงถาม
G 
ความทรงจำ.. 
 
 
G7 

 
เสื้อตัว
C 
นั้นถูกรีดแขวนไว้ 
 
ที่ตรงปล
Bm 
ายเสา
 
มีถุง
Am 
เท้าสีขาววางข้
D 
างรองเท้า
G 
สีดำ
 
กลีบยัง
C 
คงรอยตามแนวผ้า
 
กระดุม
Bm 
ผ้าหกเม็ดตรง
Em 
นั้น
 
อยู่กับ
Am 
ฉันมาจนทุ
A7 
กวัน..ที่ผ่า
D 
นมา

 
ว่าเจ้าจง
C 
มัดปมปลายเชือกลง
 
สอด
Bm 
ตรงม้วนกลมตร
Em 
งนั้น
 
ผูกเป็นโ
Am 
บว์ให้ตึงทั้
A7 
งวัน
 
จงหมั่นตาม
D 
องรองเท้า..

 
สักวันเจ้าจะ
G 
รู้อยู่ 
 
สิ่งเคยทำใ
Em 
ห้ดู
 
จงหมั่นเรีย
Am 
นรู้ 
 
เก็บไว้ใช้ในสัก
D 
วัน
 
ทำมาเพราะว่าแส
G 
นห่วง 
 
เรื่องราวเดิม
Em 
ซ้ำๆ
 
จงเก็บจ
Am 
งจำ 
 
สักวันเจ้าจะนึก
D 
ถึงขึ้นมา

INSTRU | C | Bm | C | Bm | Em | D | D |

G 
เรื่องราว..
Bm 
ค่อยๆ 
 
ย้อน..
Em 
กลับมา
G 
ดวงตา..ที่เคย
Bm 
เห็นมุมเดิม..เป
Em 
ลี่ยนไป
 
กลับมาย้
C 
อนที่ใจ
Bm 
แจ่มชัด 
 
ลมที่
Em 
พัดคราบฝุ่นออกไป
 
พาให้
Am 
ย้อนคืนวันก้
A7 
าวใหม่
 
ถึงแ
D 
ม้จะสายเกินไป 
 
ก็ยัง
G 
รู้สึกดี 
 
 
G7 

 
ความทรง
C 
จำหวนคืนกลับมาในวันที่
Bm 
ฝน
 
แผ่วลม
Am 
บนเสียงลมคร่ำค
D 
รวญ 
 
อย่างคราวก่อ
G 
นนั้น 
 
 
G7 
 
ภาพความห
C 
ลังครั้งยังตัวน้อย
 
เดินตาม
Bm 
ต้อยไม่เคยห่าง
Em 
หาย
 
จับมือ
Am 
จูงอุ้มโยงสัม
D 
พันธ์ของคำ
G 
ว่าห่วง..
G7 

 
เสื้อตัว
C 
นั้นถูกรีดแขวนไว้ 
 
ที่ตรงปล
Bm 
ายเสา
 
มีถุง
Am 
เท้าสีขาววางข้
D 
างรองเท้า
G 
สีดำ
 
กลีบยัง
C 
คงรอยตามแนวผ้า
 
กระดุม
Bm 
ผ้าหกเม็ดตรง
Em 
นั้น
 
คุยกับ
Am 
ฉันมาจนทุ
A7 
กวัน..ที่ผ่า
D 
นมา

 
ว่าเจ้าจง
C 
มัดปมปลายเชือกลง
 
สอด
Bm 
ตรงม้วนกลมตร
Em 
งนั้น
 
ผูกเป็นโ
Am 
บว์ให้ตึงทั้
A7 
งวัน
 
จงหมั่นตาม
D 
องรองเท้า..

 
สักวันเจ้าจะ
G 
รู้อยู่ 
 
สิ่งเคยทำใ
Em 
ห้ดู
 
จงหมั่นเรีย
Am 
นรู้ 
 
เก็บไว้ใช้ในสัก
D 
วัน
 
ทำมาเพราะว่าแส
G 
นห่วง 
 
เรื่องราวเดิม
Em 
ซ้ำๆ
 
จงเก็บจ
Am 
งจำ 
 
สักวันเจ้าจะนึก
D 
ถึงขึ้นมา

 
สักวันเจ้าจะ
G 
รู้อยู่ 
 
สิ่งเคยทำใ
Em 
ห้ดู
 
จงหมั่นเรีย
Am 
นรู้ 
 
เก็บไว้ใช้ในสัก
D 
วัน
 
ทำมาเพราะว่าแส
G 
นห่วง 
 
เรื่องราวเดิม
Em 
ซ้ำๆ
 
จงเก็บจ
Am 
งจำ 
 
สักวันเจ้าจะนึก
D 
ถึงขึ้นมา

INSTRU | G | C | D | Gmaj7 |

 
ความทรง
C 
จำหวนคืนกลับมาในวันที่
Bm 
ฝน
 
แผ่วลม
Am 
บนเสียงลมคร่ำค
D 
รวญ 
 
อย่างคราวก่อ
G 
นนั้น 
 
 
G7 
 
ภาพความห
C 
ลังครั้งยังตัวน้อย
 
เดินตาม
Bm 
ต้อยไม่เคยห่าง
Em 
หาย
 
จับมือ
Am 
จูงอุ้มโยงสัม
D 
พันธ์ของคำ
G 
ว่าห่วง..
G7 

 
ภาพความห
C 
ลังครั้งยังตัวน้อย
 
เดินตาม
Bm 
ต้อยไม่เคยห่าง
Em 
หาย
 
จับมือ
Am 
จูงอุ้มโยงสัม
D 
พันธ์.. 
 
ของคำว่
G 
าห่วง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites