คอร์ดเพลง มื้อฆ่าคนโสด
ศิลปิน ปรีชา ปัดภัย
คอร์ดทั้งหมด Eb F Dm Bb Gm Cm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo # กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Ebmaj7 | F | Dm | F |

Bb 
เห็นคนเขาฮัก
Dm 
กัน
 
กะดีใจ
Gm 
นำหลายแหน่อยู่ด
F 
อก
 
แต่เฮา
Bb 
ติ๊เป็นตาหลูโ
Dm 
ตน
 
หาคนเว้า
Eb 
นำก็ยังบ่
F 
มี

 
เบิ่งหน้า
Gm 
เฟสเขาอัพเดทมื้อควา
Dm 
มฮัก
 
ถึงบ่ได้อก
Eb 
หักอาการคือเป็นจั่
Bb 
งซี่
 
เป็นเ
Gm 
หงาๆ 
 
หม่นๆปนเ
Dm 
สียใจ
 
บ่ว่าฮอด
Cm 
ปีใด๋ 
 
กะอยู่พอส่ำเ
F 
ก่า

 
หมู่เขาไ
Eb 
ปเป็นคู่ 
 
กินข้
F 
าวเบิ่งหนัง
 
เฮาก
Dm 
ะยัง 
 
ได้นอนอัก
Gm 
อยู่ห้อง
 
อยู่ผู้
Cm 
เดียวคือเก่า 
 
เว้า
F 
กับเจ้าของ
 
เลยบ่
Bb 
กล้าทักหาผู้ใด๋

 
สิขอไ
Eb 
ปนำเผิ่น 
 
กะฮู้ว่าเ
F 
ป็นส่วนเกิน
 
มันพอกะ
Dm 
เทิน 
 
เว้าแล้วอยาก
Gm 
อาย
Cm 
14 กุมภา เลยบ่เ
F 
คยเข้าใจ
 
ว่าเป็น
Bb 
มื้อความฮัก..

 
มันเป็นมื้อ
Dm 
เหงา 
 
มันเหง
Gm 
า..กว่าสุมื้อ 
 
 
F 
 
เฮามันคน
Eb 
บ่คือ 
 
เลยบ่มีไ
F 
ผมาเว้าม
Bb 
าแอ่ว
 
ชนแก้วกับ
Dm 
ตัวเอง 
 
อยากเมาให้หลับ
 
หลับไปให้
Gm 
มันแล้ว.
F 
..อยากน๊อคไปให้มัน
Eb 
แล้ว
 
มื้อฆ่า
F 
คนโสด 
 
คือโพด.
Bb 
..แท้หนอ

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |

Bb 
เห็นหน้าเฟสคน
Dm 
อื่น
 
เขายืน
Gm 
ฉลองความฮักเป็น
F 
คู่
 
แต่เฮ
Bb 
าติ๊ 
 
บ่มีฮอด
Dm 
หมู่
 
เป็นคือจั่งอยู่
Eb 
คนละโลกกับเ
F 
ขา

 
เปิด
Gm 
ทีวีก็มีแต่ข่าวความ
Dm 
ฮัก
 
กะเลยแฮ่งเหงา
Eb 
คัก 
 
แฮ่งเหงาหนักกว่
Bb 
าเก่า
 
บ่เคย
Gm 
มีรูปคู่ 
 
ไว้ไป
Dm 
ลงอวดไผ
 
เลยโพสต์
Cm 
รูปหัวใจสี
F 
ดำ.. 
 
มอบใ
Bb 
ห้เจ้าของ

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |

 
หมู่เขาไ
Eb 
ปเป็นคู่ 
 
กินข้
F 
าวเบิ่งหนัง
 
เฮาก
Dm 
ะยัง 
 
ได้นอนอัก
Gm 
อยู่ห้อง
 
อยู่ผู้
Cm 
เดียวคือเก่า 
 
เว้า
F 
กับเจ้าของ
 
เลยบ่
Bb 
กล้าทักหาผู้ใด๋

 
สิขอไ
Eb 
ปนำเผิ่น 
 
กะฮู้ว่าเ
F 
ป็นส่วนเกิน
 
มันพอกะ
Dm 
เทิน 
 
เว้าแล้วอยาก
Gm 
อาย
Cm 
14 กุมภา เลยบ่เ
F 
คยเข้าใจ
 
ว่าเป็น
Bb 
มื้อความฮัก..

 
มันเป็นมื้อ
Dm 
เหงา 
 
มันเหง
Gm 
า..กว่าสุมื้อ 
 
 
F 
 
เฮามันคน
Eb 
บ่คือ 
 
เลยบ่มีไ
F 
ผมาเว้าม
Bb 
าแอ่ว
 
ชนแก้วกับ
Dm 
ตัวเอง 
 
อยากเมาให้หลับ
 
หลับไปให้
Gm 
มันแล้ว.
F 
..อยากน๊อคไปให้มัน
Eb 
แล้ว
 
มื้อฆ่า
F 
คนโสด 
 
คือโพด.
Bb 
..แท้หนอ

 
มันเป็นมื้อ
Dm 
เหงา 
 
มันเหง
Gm 
า..กว่าสุมื้อ 
 
 
F 
 
เฮามันคน
Eb 
บ่คือ 
 
เลยบ่มีไ
F 
ผมาเว้าม
Bb 
าแอ่ว
 
ชนแก้วกับ
Dm 
ตัวเอง 
 
อยากเมาให้หลับ
 
หลับไปให้
Gm 
มันแล้ว.
F 
..อยากน๊อคไปให้มัน
Eb 
แล้ว
 
มื้อฆ่าค
F 
นโสด 
 
มันโคต
Bb 
รสิเหงา…

OUTRO | Eb | Dm | Cm F | Bb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites