คอร์ดเพลง รู้กันแค่นี้ (mint)
ศิลปิน Bowkylion
คอร์ดทั้งหมด Dmaj7 F#m7 Em7 A7
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Dmaj7 | F#m7 | Em7 | A7 |
INTRO | Dmaj7 | F#m7 | Em7 | A7 |

Dmaj7 
  ไม่รู้ว่าทำไ
F#m7 
มแต่ในใจสั่น
Em7 
  เริ่มจริงจังกับ
A7 
ฝันที่ไม่ชัดเจน
Dmaj7 
  ยอมแลกคำว่าเ
F#m7 
รากับทุกกฏเกณฑ์
Em7 
  เรื่องเขาจะไม่เ
A7 
ค้นสักคำ

 
ถ่าย
Gmaj7 
รูปไว้เท่าไ
D/F# 
หร่ 
 
คงไม่
Em7 
มีใครได้เห็น
Gmaj7 
สิทธิ์เทียบเท่าแ
D/F# 
ฟน 
 
แต่ไม่ไ
Em7 
ด้เป็น..
A 

 
เรื่องที่เราน่
Dmaj7 
ะรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอแต่มีเขา
Em7 
อยู่ 
 
แค่เฝ้าดูแต่พู
A7 
ดไม่ได้
 
ความสัมพันธ์แบ
Dmaj7 
บรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอทั้งที่มันส
Em7 
าย 
 
และเรา
A7 
คงต้องทำใจ
Gmaj7 
เธอมี 
 
เข
D/F# 
าอยู่ 
 
ก็รู้
Em7 
ดี 
 
น้อมรับแม้
Gmaj7 
เศษใจ 
 
ที่
D/F# 
มี 
 
ฉันอ
Em7 
ยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ..

INSTRU | Damj7 | F#m7 | Em7 | A7 |
INSTRU | Damj7 | F#m7 | Em7 | A7 |

Dmaj7 
  รู้ว่าไม่ใช่แ
F#m7 
ฟนอยู่เพื่อแทนเหงา
Em7 
  แค่เวลาที่เ
A7 
ค้าไกลห่างเธอ
Dmaj7 
  รู้ว่า ไม่มี
F#m7 
วันแต่ก็ยังเพ้อ
Em7 
  เป็นความรู้สึก
A7 
ที่พิเศษ

 
ที่
Gmaj7 
อยากเจอเท่า
D/F# 
ไหร่ 
 
คงต้องห่
Em7 
างและละเว้น
Gmaj7 
สิทธิ์เทียบเท่า
D/F# 
แฟน 
 
แต่ไม่ไ
Em7 
ด้เป็น.
A 
.

 
เรื่องที่เราน่
Dmaj7 
ะรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอแต่มีเขา
Em7 
อยู่ 
 
แค่เฝ้าดูแต่พู
A7 
ดไม่ได้
 
ความสัมพันธ์แบ
Dmaj7 
บรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอทั้งที่มันส
Em7 
าย 
 
และเรา
A7 
คงต้องทำใจ
Gmaj7 
เธอมี 
 
เข
D/F# 
าอยู่ก็รู้
Em7 
ดี 
 
น้อมรับแม้
Gmaj7 
เศษใจ 
 
ที่
D/F# 
มี 
 
ฉันอ
Em7 
ยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ..

Dmaj7 
  สบตาทุก
F#m7 
ครั้ง
 
ต้องบอกใจให้ห
Em7 
ยุดหวัง
 
เป็นแค่เ
A7 
บื้องหลังข้างในใจ
Dmaj7 
  จะยินดีทุก
F#m7 
ครั้ง
 
คอยเติมเต็ม
Em7 
สุขที่เธอฝัน
 
A7 
ม้ไม่มีฉันไม่เป็นไร

G 
อาจไม่ได้
D/F# 
ยืนเคียงข้าง
Em7 
กัน
G 
ไม่อาจครอบค
D/F# 
รองเธอเอา
Em7 
ไว้
 
หมด
G 
ทั้งใจที่
D/F# 
มี ฉันอ
A7 
ยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites