Capo #4
INTRO | C | Em | F | G |

 
ไส
ว่าเขาดีคักแหน่
 
ไส
Em 
ว่าเขาแคร์เจ้าที่สุด
 
แล้วไส
.. 
 
มื้อนี้
เขาเสียไปไส
 
หา
ยไปกับเขาหลายเดือน
 
จนทุกอย่
Em 
าง มันลบมันเลือน บรรเทา
ลงได้
 
จากเกือบตา
ยก็ฟื้นคืนมา

 
อยู่ดี  
Am 
ๆ 
 
สิมา..ขอ
Em 
โทษ
 
อย่าเคืองโกร
ธเจ้าในมื้อนั้
 
ฮู้แล้วว่
Am 
าเสียหยังไปใน
Em 
มื้อนี้
 
อยากขอ
โอกาสอีกที 
 
ให้กลับมาฮั
กกัน

 
บ่ต้องอ้อนวอ
 
อ้ายบ่ได้ปักใจ
Em 
อีหยังแล้
Am 
 
ที่หลงผิ
ดไปในมื้อนั้
 
กะย้อนว่าเฮายั
งฮักกันบ่พ
อ.. 
 
 
 
บ่ต้องเสียใจ
ที่เลือกถิ่มอ้ายไ
Em 
ป 
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ผิด
 
สิคิดโท
ษตัวเองเฮ็ดหยั
ง.. 
 
 
Em 
 
แต่ให้กลั
Dm 
บมาฮักกันอีกครั้ง 
 
คงเป็นไปบ่ได้
 
อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว
 

INSTRU | C | Em | F | G |

 
ไส
ว่าเขาดีคักแหน่
 
ไส
Em 
ว่าเขาแคร์เจ้าที่สุด
 
แล้วไส
.. 
 
มื้อนี้
เขาเสียไปไส
 
หา
ยไปกับเขาหลายเดือน
 
จนทุกอย่
Em 
าง มันลบมันเลือน บรรเทา
ลงได้
 
จากเกือบตา
ยก็ฟื้นคืนมา

 
อยู่ดี  
Am 
ๆ 
 
สิมา..ขอ
Em 
โทษ
 
อย่าเคืองโกร
ธเจ้าในมื้อนั้
 
ฮู้แล้วว่
Am 
าเสียหยังไปใน
Em 
มื้อนี้
 
อยากขอ
โอกาสอีกที 
 
ให้กลับมาฮั
กกัน

 
บ่ต้องอ้อนวอ
 
อ้ายบ่ได้ปักใจ
Em 
อีหยังแล้
Am 
 
ที่หลงผิ
ดไปในมื้อนั้
 
กะย้อนว่าเฮายั
งฮักกันบ่พ
อ.. 
 
 
 
บ่ต้องเสียใจ
ที่เลือกถิ่มอ้ายไ
Em 
ป 
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ผิด
 
สิคิดโท
ษตัวเองเฮ็ดหยั
ง.. 
 
 
Em 
 
แต่ให้กลั
Dm 
บมาฮักกันอีกครั้ง 
 
คงเป็นไปบ่ได้
 
อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว
 

INSTRU | F | Em | Dm F | G |

 
บ่ต้องอ้อนวอ
 
อ้ายบ่ได้ปักใจ
Em 
อีหยังแล้
Am 
 
ที่หลงผิ
ดไปในมื้อนั้
 
กะย้อนว่าเฮายั
งฮักกันบ่พ
อ.. 
 
 
 
บ่ต้องเสียใจ
ที่เลือกถิ่มอ้ายไ
Em 
ป 
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ผิด
 
สิคิดโท
ษตัวเองเฮ็ดหยั
ง.. 
 
 
Em 
 
แต่ให้กลั
Dm 
บมาฮักกันอีกครั้ง 
 
คงเป็นไปบ่ได้
 
โอวว.. โฮ..  

 
บ่ต้องอ้อนวอ
 
อ้ายบ่ได้ปักใจ
F#m 
อีหยังแล้
Bm 
 
ที่หลงผิ
ดไปในมื้อนั้
 
กะย้อนว่าเฮายั
งฮักกันบ่
พอ.. 
 
 
 
บ่ต้องเสียใจ
ที่เลือกถิ่มอ้ายไป
F#m 
เจ้าบ่ได้
Bm 
ผิด
 
สิคิดโท
ษตัวเองเฮ็ดห
ยัง.. 
 
 
F#m 
 
แต่ให้กลั
Em 
บมาฮักกันอีกครั้ง 
 
คงเป็นไปบ่ได้
 
อ้ายบ่ได้ฮักเจ้าแล้ว
 

INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
อ้ายบ่ได้ฮักเจ้า
แล้ว…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites