INTRO | G | G | C | C |
INTRO | Em | Bm | D | D |

G 
เก็บมันเอาไว้.. 
 
 
C 
เก็บมันเอาไว้เสมอ
Em 
จะไม่ให้ใครได้
Bm 
รู้ฉันคิดยังไ
C 

G 
เธอก็ไม่รู้.. 
 
 
C 
และไม่มีวันจะรู้
Em 
ว่าภายในใจของ
Bm 
ฉันนั้นคิดอะ
C 
ไร

C 
เพราะความจริงที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
หาก
Am 
พลั้งพลาดและบอก
G 
กับเธอไป
C 
ฉันคงไม่อาจ
Bm 
ยืนข้างเธอแบ
Am 
บนี้..
 
อีกต่อไ
D 
ป..

G 
ไม่มีวันให้เธอได้ยิน 
 
และได้รู้
C 
ไม่มีวันให้ใครได้เห็นในใจฉัน
Em 
แม้ว่าใจข้างในอยาก
Bm 
ร้องตะโกนให้เ
C 
ธอฟัง
 
มันไ
D 
ม่มีวันเป็นจ
G 
ริง..

G 
อย่าให้เธอรู้.. 
 
 
Gmaj7 
C 
กฏเกณฑ์แห่งการแอบรัก
Em 
ถ้าบอกออกไปค
Bm 
นแพ้ก็คือตัวเ
C 
รา..

C 
เพราะความจริงที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
หาก
Am 
พลั้งพลาดและบอก
G 
กับเธอไป
C 
ฉันคงไม่อา
Bm 
จมีหน้าไปเจอะ
Am 
เธอ..
 
อีกต่อ
D 
ไป..

G 
ไม่มีวันให้เธอได้ยิน 
 
และได้รู้
C 
ไม่มีวันให้ใครได้เห็นในใจฉัน
Em 
แม้ว่าใจข้างในอยาก
Bm 
ร้องตะโกนให้เ
C 
ธอฟัง
 
ว่า
D 
รักเธอแค่ไหน

G 
ไม่มีวันที่เธอต้องการคนอย่างฉัน
C 
ไม่มีวันที่ความฝันนี้เป็นอย่างหวัง
Em 
มีแค่ใจที่เก็บความ
Bm 
ลับไว้เพียงลำ
C 
พัง
 
มันไ
D 
ม่มีวันเป็นจริง

C 
  ได้อยู่ตรง
B7 
นี้ก็ดีแค่ไ
Em 
หน
 
  แค่ได้
A 
รักเธอไว้ใ
Am 
นใจ..ก็เพียงพอแ
D 
ล้ว..

G 
ไม่มีวันให้เธอได้ยิน 
 
และได้รู้
C 
ไม่มีวันให้ใครได้เห็นในใจฉัน
Em 
แม้ว่าใจข้างในอยาก
Bm 
ร้องตะโกนให้เ
C 
ธอฟัง
 
ว่า
D 
รักเธอแค่ไหน

G 
ไม่มีวันที่เธอต้องการคนอย่างฉัน
C 
ไม่มีวันที่ความฝันนี้เป็นอย่างหวัง
Em 
มีแค่ใจที่เก็บความ
Bm 
ลับไว้เพียงลำ
C 
พัง
 
มันไ
D 
ม่มีวันเป็นจริง

INSTRU | G | G | C | C |
INSTRU | Em | Bm | C | D |

 
G 
ก็บมันเอาไว้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites