G 
  ยังเป็นฉันที่พยายามเหมือน
Em 
ก่อน
 
  และเป็นเธอที่ดูห่างไกลจาก
C 
ฉัน.. 
 
ทุกที
 
  หมดใจ
Am 
แล้ว.. 
 
ใช่ไ
D 
หม
G 
  จับมือเธอคนเดิมที่ไม่เหมือน
Em 
เก่า
 
  แววตาเธอว่างเปล่า มองดูไม่เ
C 
ห็น..ฉันอยู่
 
  อ้อมกอดที่
Am 
แสน.. 
 
เย็น
D 
ชา

Em 
ทำทุกอย่างเพื่อ
Bm 
ขอให้เธอ
 
นั้นเหมือ
C 
นเดิม 
 
แต่ไม่มีความหมาย
Em 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็คงไม่
C 
มีค่า
 
วันนี้ถึงเวลา
D 
..

 
ก็คงต้องยอ
G 
มแล้ว
 
วันนี้ต้องยอมให้เธ
Em 
อไป
 
แม้ว่ายัง
C 
รัก 
 
รักเธอสักเท่าไหร่
 
ก็ไม่อาจ
D 
ทำให้เธอนั้นเหมือนเดิม
 
ก็คงต้องยอ
G 
มแล้ว
 
วันนี้ต้องยอมปล่อยเธ
Em 
อไป
 
เพราะไม่ว่า
C 
ฉันรั้งเธอไว้เท่าไหร่
 
ก็ไม่อาจ
D 
ทำให้เธอนั้นรักกัน
 
ได้เหมือนเ
G 
ดิม..

G 
  ความคาดหวังมักทำให้ใจฉัน
Em 
เจ็บ
 
  ความเงียบงันจากเธอยิ่งทำให้
C 
ฉัน..เข้าใจ
 
  มีใคร
Am 
แล้ว.. 
 
ใช่ไ
D 
หม

Em 
ทำทุกอย่างเพื่อ
Bm 
ขอให้เธอ
 
นั้นเหมือ
C 
นเดิม 
 
แต่ไม่มีความหมาย
Em 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็คงไม่
C 
มีค่า
 
วันนี้ถึงเวลา
D 
..

 
ก็คงต้องยอ
G 
มแล้ว
 
วันนี้ต้องยอมให้เธ
Em 
อไป
 
แม้ว่ายัง
C 
รัก 
 
รักเธอสักเท่าไหร่
 
ก็ไม่อาจ
D 
ทำให้เธอนั้นเหมือนเดิม
 
ก็คงต้องยอ
G 
มแล้ว
 
วันนี้ต้องยอมปล่อยเธ
Em 
อไป
 
เพราะไม่ว่า
C 
ฉันรั้งเธอไว้เท่าไหร่
 
ก็ไม่อาจ
D 
ทำให้เธอนั้นรักกัน
 
ได้เหมือนเดิม..
 

INSTRU | Eb | Bb | Eb | Bb | Am | D |

 
ยอ
G 
มแล้ว
 
วันนี้ต้องยอมให้เธ
Em 
อไป
 
แม้ว่ายัง
C 
รัก 
 
รักเธอสักเท่าไหร่
 
ก็ไม่อาจ
D 
ทำให้เธอนั้นเหมือนเดิม
 
ก็คงต้องยอ
G 
มแล้ว
 
วันนี้ต้องยอมปล่อยเธ
Em 
อไป
 
เพราะไม่ว่า
C 
ฉันรั้งเธอไว้เท่าไหร่
 
ก็ไม่อาจ
D 
ทำให้เธอนั้นรักกัน
 
ได้เหมือนเ
G 
ดิม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites