ใช่รึเปล่า แว่นใหญ่ WANYAi


INTRO | F Am | Dm Cm F |
INTRO | Bb Am G#m | Gm C |

 
   
เหมือนทุกครั้งที่เธ
Am 
อมองมาที่ฉั
Dm 
 
   คล้ายว่าสายต
Cm 
าของเธ
อ..มีคำถาม
Bb 
มากมาย..
Am 
 
   และฉัน
Gm 
ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไร

 
   
และทุกครั้งที่เธ
Am 
อต้องปล่อยมือฉั
Dm 
 
   เหมือนว่าสายต
Cm 
าของใค
ร..จะทำ
Bb 
ให้เธอ.
Am 
.
 
   ต้องรู้
Gm 
สึกเปลี่ยนไป

 
ฉั
Bb 
น..นั้นพอเข้าใจ 
 
คว
Am 
ามล่องลอยลังเล
 
ในหัว
Gm 
ใจเธอ 
 
เป็นเพร
าะอะไร

 
หากคำถา
มข้างในหัวใจ
Am 
ของเธอ
 
คือฉั
Bb 
นนั้นใช่รึเปล่า.
.
 
คือคำถาม
ที่เธอต้องกา
Am 
 
และเฝ้าคอยถา
Bb 
มใจเธอทุกวัน
 
เก็บคำถาม
Dm 
นั้นไว้ 
 
แล้วทิ้งกั
Am 
นไป
 
เพื่อคน
Bb 
ที่ดีกว่านี้
 
หากว่าเธ
Dm 
อได้รักใครจริ
Am 
ง..เธอคงไม่สง
Gm 
สัย
 
ว่าฉัน
..นั้นใช่รึเปล่า

INSTRU | F Am G#m | Gm C |

 
   
หรือว่าคนที่เธ
Am 
อได้เคยวาดฝั
Dm 
 
   นั้นไม่เหมือนกั
Cm 
นกับความ
จริงที่
Bb 
ฉันเป็น.
Am 
.
 
   เพราะฉั
Gm 
นคงห่างไก
ล..

 
ฉั
Bb 
น..นั้นพอเข้าใจ 
 
คว
Am 
ามล่องลอยลังเล
 
ในหัว
Gm 
ใจเธอ 
 
เป็นเพร
าะอะไร

 
หากคำถา
มข้างในหัวใจ
Am 
ของเธอ
 
คือฉั
Bb 
นนั้นใช่รึเปล่า.
.
 
คือคำถาม
ที่เธอต้องกา
Am 
 
และเฝ้าคอยถา
Bb 
มใจเธอทุกวัน
 
เก็บคำถา
Dm 
มนั้นไว้ 
 
แล้วทิ้งกั
Am 
นไป
 
เพื่อคน
Bb 
ที่ดีกว่านี้
 
หากว่าเธ
Dm 
อได้รักใครจริ
Am 
ง..เธอคงไม่สง
Gm 
สัย
 
ว่าฉัน
..นั้นใช่รึเปล่า

INSTRU | Bb | Bbm | Am |
INSTRU | Dm Em F | Gm | C |

 
หากคำถา
มข้างในหัวใจ
Am 
ของเธอ
 
คือฉั
Bb 
นนั้นใช่รึเปล่า.
.
 
คือคำถาม
ที่เธอต้องกา
Am 
 
และเฝ้าคอยถา
Bb 
มใจเธอทุกวัน
 
เก็บคำถา
Dm 
มนั้นไว้ 
 
แล้วทิ้งกั
Am 
นไป
 
เพื่อคน
Bb 
ที่ดีกว่านี้
 
หากว่าเธ
Dm 
อได้รักใครจริ
Am 
ง..เธอคงไม่สง
Gm 
สัย
 
ว่าฉัน
..นั้นใช่รึเปล่า

INSTRU | F Am | Dm |

 
ฉั
Cm 
น..นั้
นใช่
Bb 
หรือเปล่า..
Am 
 
G#m 
 
Gm 
 
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites