INTRO | Em | Em | D | D |
INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | D |

G 
รักตั้งแต่แรก
Em 
พบ
 
อยาก
C 
คบอยากคุยกับเ
D 
ธอ
G 
คนบ้านๆ 
 
มันแหลงไม่เ
Em 
ก่งนะเธอ
 
แต่ใ
C 
จชัดเจนแน่น
D 
อน
 
ตัดย
G 
างหัวเช้า 
 
หา
Em 
เบี้ยใส่มัน
 
แล้วไปเ
C 
วียนสาวกันในเ
D 
มือง
G 
เจอกับเธอครั้งเดียวรู้
Em 
เรื่อง
 
รถเค
C 
รื่องคือเธอนั้
D 
นนัมเบอร์
G 
วัน

 
ผู้หญิงอ้อ
Em 
ร้อมันก็เป็นเรื่องธรรม
C 
ดา
 
ผู้ชายเจ้า
Em 
ชู้ก็เป็นเหมือนงูมี
C 
พิษ
 
มันเป็นกล
Em 
ไกธรรมชาติที่ทำให้
C 
ถูกจริต
 
ให้
Am 
เราสองคนมาเจอกัน 
 
ในคืนเห
D 
งา

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 
 
มารักกันแลห
Em 
ม้าย

G 
ลิ้นมันแข็ง 
 
แหลง
Em 
กลางไม่เพราะ
 
อาจจะไ
C 
ม่เสนาะสักเท่
D 
าไร
G 
แต่ทุกคำมันแฝงด้วย
Em 
ความจริงใจ
 
อยากให้เ
C 
ธอรู้ไ
D 
ว้นะคน
G 
ดี

 
ผู้หญิงอ้อ
Em 
ร้อมันก็เป็นเรื่องธรรม
C 
ดา
 
ผู้ชายเจ้า
Em 
ชู้ก็เป็นเหมือนงูมี
C 
พิษ
 
มันเป็นกล
Em 
ไกธรรมชาติที่ทำให้
C 
ถูกจริต
 
ให้
Am 
เราสองคนมาเจอกัน 
 
ในคืนเห
D 
งา

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 
 
มารักกันแลห
 
ม้าย

INSTRU | Em | G | Em | D | ( 2 Times )
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 

 
รักหม้าย
Em 
น้อง 
 
ลองเป็นแฟนหม้ายน้
G 
อง
 
ลองมาปรอง
Em 
ดอง 
 
ลองมารักกันห
D 
ม้าย
 
รักหรือเ
Em 
ปล่าอยากให้เธอมาทำถ้
G 
าว
 
ในหัวใจของพี่บ่
C 
าว 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
D 
คร
 
รักหรือเ
Em 
ปล่า 
 
รักคนอ้อ
G 
ร้อ
 
ไม่ใช่คนหัว
Em 
หมอ 
 
ไม่มีเหลี่ยมในหัวใ
D 
 
มีร้อยให้
Em 
ร้อย 
 
มีพันให้
G 
พัน 
 
มาตั้งสถานะ
C 
กัน 
 
 
D 
 
มารักกันแลห
Em 
ม้าย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites