Capo #1
INTRO | G D/F# | Em D |
INTRO | C Bm | Am D |

G 
  หากพรุ่
D/F# 
งนี้เธอไม่ได้เจอ
Em 
ฉัน
 
  หากว่า
D 
วันและเวลาที่เ
C 
คยได้มีผ่าน
Bm 
มา
 
  ต้องห
Am 
มดลงในวั
D 
นนี้

G 
  อยากให้เ
D/F# 
ธอนั้นได้รับ
Em 
รู้
 
  สิ่งที่
D 
มีอยู่ในใจเส
C 
มอมา.. 
 
 
Bm 
 
  อยาก
Am 
บอกกับเธอในตอ
D 
นนี้

 
  ว่า
C 
ฉันโชคดีเท่าไหร่..ที่ไ
Bm 
ด้รักเธอคนนี้
 
  เธอ
Am 
ทำให้ชีวิตฉันมีความห
D 
มาย

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

INSTRU | G | G |

G 
  โปรดอย่
D/F# 
าลืมวันที่เคยมี
Em 
ฉัน
 
  และจด
D 
จำว่าฉันเคยได้รั
C 
กเธอ.. 
 
 
Bm 
 
  จน
Am 
ลมหายใจสุดท้
D 
าย

 
  ชี
C 
วิตที่ไม่แน่นอน..ช่วย
Bm 
สอนให้ฉันได้รู้
 
  เว
Am 
ลาที่เหลืออยู่ช่างมีความห
D 
มาย

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

C#m7b5 
  หากพรุ่งนี้ก
Cm 
ลายเป็นเพียงความฝัน
 
  หาก
Bm 
ฉันไม่อาจลืมตามาพบเ
E7 
ธอ
 
  โปรดจง
Am 
รู้ไว้ในหัวใจ..ว่าฉัน
Bm 
รัก 
 
รักเธอเพียงไร
 
  แม้
Cm 
ฉันไม่อาจจะบอกเธออีกแ
D 
ล้ว 
 
โอ..

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

G 
  ขอบคุณที่ฟ้าให้เ
Bm 
ราเจอ
Em 
กัน
 
  ขอบคุณที่เ
D 
ธอไม่เคยปล่อย
C 
ฉันไว้เพียงลำพัง.. 
 
 
Bm 
 
  ในโล
Am 
กที่มันช่างโห
D 
ดร้าย
G 
  ขอบคุณชีวิต
Bm 
ที่เคยมี
Em 
เธอ
 
  ขอบคุณทุกครั้
D 
งที่เธอกอด
C 
ฉันไว้ด้วยหัวใจ 
 
 
Bm 
 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

INSTRU | G D | Em D | C Bm |

 
  ให้
Am 
รู้ว่าความรักแ
D 
ท้นั้นเป็นอย่างไร

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites