INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | D |
INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | Em |

Em 
  พ่อแม่ไม่มีเงินตรา
 
  ลูกเกิ
C 
ดมาบนความยากจน
D 
  ลำบากลำบนสู้ทนฟั
Em 
นฝ่า 
 
 
D 
Em 
  ตั้งใจเล่าเรียนเถิดลูก
 
  พ่อ
C 
แม่ไม่เคยย่อท้อสักครา 
 
เพื่อ
D 
วิชา
 
  ที่เจ้าไว้ใช้เลี้ย
Em 
งตัว 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งบ้านที่เคยเอนกาย
 
  สู่
C 
ฟ้าเมืองไกล 
 
ด้วยเงินก้นหีบ
 
  ที่
D 
พ่อให้ไว้ 
 
เป็นทุนในการ
Em 
ศึกษา 
 
 
D 
Em 
  ส่งมาทุกเดือนไม่ขาด 
 
ขาย
C 
วัวขายนา
 
  วันใดลูกได้ใบป
D 
ริญญา 
 
ครอบครัวจะได้
Em 
อยู่ดี

Am 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุดท้
B7 
าย

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆ 
 
ทำ
 
  ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ
 
  วันๆ แทบไม่พอใ
B7 
ช้
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน
 
  ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย 
 
ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร
 
  ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา 
 
 
C 
 
B7 

INSTRU | Em | Em | C | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

A 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุดท้
B7 
าย

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆ 
 
ทำ
 
  ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ
 
  วันๆแทบไม่พอใ
B7 
ช้
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน
 
  ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย 
 
ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร
 
  ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆ 
 
ทำ
 
  ร่ำเรียนมาสูง เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ
 
  วันๆแทบไม่พอใ
B7 
ช้
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน
 
  ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย 
 
ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร
 
  ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งงานการที่เคยทำ 
 
สู่บ้านน้
C 
อยชายนา
 
  ปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงป
D 
ลา
 
  กลับมาลำบากเ
Em 
ช่นเก่า 
 
 
D 
Em 
  ปากกาที่เคยจับมาเปลี่ยนเ
C 
ป็นจอบเสียม
 
  ถึงโลกจะกลม แต่
D 
สังคมเหลี่ยม
 
  นี่หรือบ้านเมืองขอ
Em 
งเรา

OUTRO | C | C | Em | Em |
OUTRO | Am | Bm | C | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites