คอร์ดเพลง สังคมเหลี่ยม
ศิลปิน ซี ดาหลา
คอร์ดทั้งหมด Em C D Am B7
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | C | D | D |
INTRO | Em | C | D | Em D |

Em 
  พ่อแม่ไม่มีเงินตรา
 
  ลูกเกิด
C 
มาบนความยากจน 
 
 
D 
 
  ลำบากลำบนสู้ทน
Em 
ฟันฝ่า 
 
 
D 
Em 
  ตั้งใจเล่าเรียนเถิดลูก
 
  พ่อ
C 
แม่ไม่เคยย่อท้อสักครา
 
  เพื่อวิ
D 
ชา 
 
ที่เจ้าได้ใช้เลี้ย
Em 
งตัว 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งบ้านที่เคยเอนกาย
 
  สู่
C 
ฟ้าเมืองไกล 
 
ด้วยเงินก้นหีบ
 
  ที่
D 
พ่อให้ไว้ 
 
เป็นทุนในการศึก
Em 
ษา 
 
 
D 
Em 
  ส่งมาทุกเดือนไม่ขาด 
 
ขาย
C 
วัว 
 
ขายนา
 
  วันใดลูกได้ใบป
D 
ริญญา 
 
ครอบครัวจะได้
Em 
อยู่ดี

Am 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุด
B7 
ท้าย..

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆทำ 
 
ร่ำเรียนมาสูง
 
  เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอ
B7 
ใช้..
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน 
 
ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย
 
  ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร 
 
ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา

INSTRU | Em | Em | C | B7 |
INSTRU | Em | Em | C | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

Am 
  แต่ความจริงมันแสนโหดร้าย
 
  โลก
Em 
อันกว้างใหญ่ 
 
อำนาจอยู่สูง
 
  กว่าค
C 
วามมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
และสุด
B7 
ท้าย..

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆทำ 
 
ร่ำเรียนมาสูง
 
  เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอ
B7 
ใช้..
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน 
 
ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย
 
  ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร 
 
ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย 
 
 
B7 

C 
  ลูกพ่อไม่ได้
D 
มีงานการ
Em 
ดีๆทำ 
 
ร่ำเรียนมาสูง
 
  เพื่อได้แค่ค่าแ
C 
รงขั้นต่ำ วันๆ แทบไม่พอ
B7 
ใช้..
C 
  ไม่ได้เป็นเจ้า
D 
คนนายคน 
 
ต้อง
Em 
อดทนไม่มีเส้นสาย
 
  ปริญญาไม่ช่
C 
วยอะไร 
 
ลูกพ่อทำได้แค่ใ
D 
ช้แรงกาย
 
  หาเ
B7 
งินส่งคืนบ้า
Em 
นนา 
 
 
D 

Em 
  ทิ้งงานการที่เคยทำ 
 
สู่บ้านน้
C 
อยชายนา
 
  ปลูกข้าวทำสวนเลี้ยงป
D 
ลา 
 
กลับมาลำบากเช่น
Em 
เก่า 
 
 
D 
Em 
  ปากกาที่เคยจับมา 
 
เปลี่ยนเ
C 
ป็นจอบเสียม
 
  ถึงโลกจะกลม แต่
D 
สังคมเหลี่ยม
 
  นี่หรือบ้านเมืองของ
Em 
เรา..

OUTRO | C | C | Em | Em |
OUTRO | Am | Bm | C | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites