INTRO | D | G | D | G |

D 
เนิ่นนานน่าดูย้อนไปเมื่อฉันเป็นเด็ก
D 
ล่วงเลยวัยครั้งตอนที่ฉันยังเล็ก
 
แค่
A 
หกล้มกลิ้งก็ร้องไ
Bm 
ห้ฟูมฟาย
G 
น้ำตาไหลเป็นสายท
A 
างระหว่างนั้น

 
ดังผ่
D 
านมาเมื่อวานถึงตอนที่ฉันโตหน่อย
D 
คล้อยคืบคลานเข้าสู่วัยบานแรกแย้ม
A 
แก้มที่เคยเปื้อนรอยน้ำ
Bm 
ตาก็หาย
 
แค่ห
G 
กล้ม 
 
ไม่ทำให้
A 
ฉันร้องไห้อีกต่อ
D 
ไป

 
แล้วก็
Bm 
กลายเป็นเรื่องควา
F#m 
มรัก
 
ที่เข้ามาในตอนที่
G 
ฉันยังเดียง
A 
สากับ
D 
มัน
 
ที่หก
Bm 
ล้มพลาดเจ็บ 
 
จนร้อง
F#m 
ไห้เสียงดัง
 
ความเจ็บครา
G 
นั้นช่างต่างกันเหลื
A 
อเกิน
 
เจ้าเด็กน้อย..
 

 
เจ้าสำอ
D 
อย.. 
 
 
D/F# 
 
แค่หก
G 
ล้มไม่ร้องไห้
 
มันไม่ได้แ
A 
ปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
 
กับทุกอ
D 
ย่าง 
 
 
D/F# 
 
เรื่องความ
G 
รักที่ผิดหวังก็แค่เข้า
A 
มา
 
เพื่อให้ประสบก
D 
ารณ์ 
 
 
D/F# 
 
และพอผ่
G 
านคืนวันร่วงเล
A 
ยพ้นไป
 
ที่ร้า
D 
ยๆสุดชีวิตแค่คิดไ
Bm 
ปก็เรื่องขำๆ
Em 
เจ้าสำออยในวันนั้น 
 
กลายเป็นฉันในวันนี้
 
ที่
G 
มีน้ำตากี่
A 
ทีที่เสียใจ..
 
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..
 

INTRO | D | G | D | G |

D 
เนิ่นนานน่าดูย้อนไปเมื่อฉันเป็นเด็ก
D 
ล่วงเลยวัยครั้งตอนที่ฉันยังเล็ก
 
แค่
A 
หกล้มกลิ้งก็ร้องไ
Bm 
ห้ฟูมฟาย
 
แค่หก
G 
ล้ม 
 
ก็ร้อง
A 
ไห้ 
 
ฟู
D 
มฟาย

 
แล้วก็
Bm 
กลายเป็นเรื่องควา
F#m 
มรัก
 
ที่เข้ามาในตอนที่
G 
ฉันยังเดียง
A 
สากับ
D 
มัน
 
ที่หก
Bm 
ล้มพลาดเจ็บ 
 
จนร้อง
F#m 
ไห้เสียงดัง
 
ความเจ็บครา
G 
นั้นช่างต่างกันเหลื
A 
อเกิน

 
เจ้าสำอ
D 
อย.. 
 
 
D/F# 
 
แค่หก
G 
ล้มไม่ร้องไห้
 
มันไม่ได้แ
A 
ปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
 
กับทุกอ
D 
ย่าง 
 
 
D/F# 
 
เรื่องความ
G 
รักที่ผิดหวังก็แค่เข้า
A 
มา
 
เพื่อให้ประสบก
D 
ารณ์ 
 
 
D/F# 
 
และพอผ่
G 
านคืนวันร่วงเล
A 
ยพ้นไป
 
ที่ร้า
D 
ยๆสุดชีวิตแค่คิดไ
Bm 
ปก็เรื่องขำๆ
Em 
เจ้าสำออยในวันนั้น 
 
กลายเป็นฉันในวันนี้
 
ที่
G 
มีน้ำตากี่
A 
ทีที่เสียใจ..

 
เจ้าสำอ
D 
อย.. 
 
 
D/F# 
 
แค่หก
G 
ล้มไม่ร้องไห้
 
มันไม่ได้แ
A 
ปลว่าเจ้าเข้มแข็ง
 
กับทุกอ
D 
ย่าง 
 
 
D/F# 
 
เรื่องความ
G 
รักที่ผิดหวังก็แค่เข้า
A 
มา
 
เพื่อให้ประสบก
D 
ารณ์ 
 
 
D/F# 
 
และพอผ่
G 
านคืนวันร่วงเล
A 
ยพ้นไป
 
ที่ร้า
D 
ยๆสุดชีวิตแค่คิดไ
Bm 
ปก็เรื่องขำๆ
Em 
เจ้าสำออยในวันนั้น 
 
กลายเป็นฉันในวันนี้
 
ที่
G 
มีน้ำตากี่
A 
ทีที่เสียใจ..

 
มันไม่ได้แปลว่าฉัน
D 
สำออย.. 
 
 
G 
 
มันไม่ได้แปลว่าฉัน
D 
สำออย.. 
 
 
G 
 
ไม่ได้แปลว่าฉัน
D 
สำออย.. 
 
 
G 
 
มันไม่ได้แปลว่าฉันสำออย..  
D 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites