INTRO | Em D | C | Em D | C |

 
พูดอะ
Em 
ไรก็ไม่เข้า
D 
หูเธอ 
 
ทำอะไ
C 
รก็ไม่เข้า
G 
ตา
 
จะ
Am 
ทำให้ดี 
 
ก็ก
D 
ลายเป็นคนผิด
G 
อยู่เรื่อยไป
 
พูดอะ
Em 
ไรก็ไม่รับ
D 
ฟัง 
 
ดื้อ
C 
ดันเอาแต่ใจตั
G 
วเอง
 
ทำเ
Am 
รื่องเล็ก ๆ ให้ก
C 
ลายเป็นเรื่องใหญ่เส
D 
มอ

 
คำว่า
Bm 
รัก 
 
มันหายไปไหน
Em 
เธอ
 
คำว่า
Bm 
รัก 
 
ที่เคยมีให้
Em 
ฉัน
 
มาวั
Bm 
นนี้ 
 
แทบจะไม่มองหน้า
Em 
กัน
 
อยากถ
C 
ามเธอสักคำ 
 
ว่า
D 
ฉันเป็นตัวอะไร

 
ฉันเป็นที่
C 
รัก 
 
หรือเ
D 
ป็นที่รองรับ
Em 
อารมณ์
 
เป็นที่
C 
รัก 
 
หรือเ
D 
ป็นแค่เพียงที่
Em 
ระบาย
 
รองรับความปวดร้
C 
าว 
 
ที่เ
D 
ธอทำ
 
มีอะ
Bm 
ไรก็มาลง
Em 
ที่ฉัน
 
นี่ห
C 
รือคนรักกัน 
 
เธอทำเหมือน
D 
ฉัน
 
เป็นแค่เ
B 
พียง.. 
 
ที่รองรับอารมณ์ของเธอ

INSTRU | Em | C |
INSTRU | Em | C | Em | D | C | D |

 
คำว่า
Bm 
รัก 
 
มันหายไปไหน
Em 
เธอ
 
คำว่า
Bm 
รัก 
 
ที่เคยมีให้
Em 
ฉัน
 
มาวั
Bm 
นนี้ 
 
แทบจะไม่มองหน้า
Em 
กัน
 
อยากถ
C 
ามเธอสักคำ 
 
ว่า
D 
ฉันเป็นตัวอะไร

 
ฉันเป็นที่
C 
รัก 
 
หรือเ
D 
ป็นที่รองรับ
Em 
อารมณ์
 
เป็นที่
C 
รัก 
 
หรือเ
D 
ป็นแค่เพียงที่
Em 
ระบาย
 
รองรับความปวดร้
C 
าว 
 
ที่เ
D 
ธอทำ
 
มีอะ
Bm 
ไรก็มาลง
Em 
ที่ฉัน
 
นี่ห
C 
รือคนรักกัน 
 
เธอทำเหมือน
D 
ฉัน
 
เป็นแค่เ
B 
พียง.. 
 
ที่รองรับอารมณ์ของเธอ

OUTRO | Em D | C | Em D | C | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites