INTRO | C | G/B | Am | F |
INTRO | C | G/B | Am | F |

Cmaj7 
อยากจะพบ 
 
อยากจะเห็น..
 
สิ่งที่เป็นเหมือนปุยอากาศ  
 
 
ใน
G/B 
ยามเช้าๆ 
 
ตอนหนาวๆ
 
ตื่นขึ้นมาพร้อมบรรยากาศ ดวง
Am 
ดาวที่ลาลับไป
 
ตะวันที่คอยเข้าใกล้..ขอ
F 
บฟ้า..

Cmaj7 
ฉากที่ฝัน 
 
คือเธอและฉัน..
 
อยู่ข้างกันนั่งริมหน้าต่าง
 
 
ใน
G/B 
ยามเช้าๆ 
 
ตอนหนาวๆ
 
หมอกกับดาวเรื่องราวต่างๆ ที่
Am 
เราส่งยิ้มให้กัน
 
และยังหัวเราะด้วยกัน มี
F 
ไหม..

 
อยากจะไปเหลื
Am 
อเกิน
 
ที่ที่ฉันจะ
G/B 
เดินข้างกายเธอ..สัก
F 
วัน..

 
อยากเก็บเอาเธอไป
C 
ฝัน
 
โอบกอดกันตอนหมอก
G/B 
หนาว
 
ในยามที่ดวงอา
Am 
ทิตย์ลับลา 
 
เธอ
F 
จูบฉัน
 
จับมือให้แน่นเอา
C 
ไว้ 
 
เผื่อคนที่อยู่แส
G/B 
นไกล
 
รู้สึกเหมือนกันใช่ไ
Am 
หม 
 
รักที่ส่ง
F 
ต่อ..ผ่า
C 
นฝัน

C 
ฝันถึงเรื่องเธอ 
 
ยังร้อยเป็นเรื่องราว
G/B 
เวลาไม่ยืดยาว 
 
แต่ฝันถึงเรื่องเดิม
Am 
ต่อให้นานก็อยากจะฝันเหมือนเคย..ต่อ
F 
ไป

 
ก็เธอช่างสวยดั่งดอกไ
C 
ม้ที่ฉันมอง
 
แม้ไม่ค่อยเจอ ตะ
G/B 
วันจะลับไกล
 
แค่ฉันได้ใกล้เธอ..  
Am 
 
เพลงที่เขียนก็เพ้อถึงเ
F 
ธอร่ำไป

 
ยังฝังใจ.. อยู่กับ
C 
ฝันที่แสนไกล
 
ใยถึงสวยงาม กี่
G/B 
วันจะนับรอ
 
และคอยเธอชั่วกาล..  
Am 
 
แต่เพียงไม่นานภาพเดิ
F 
มลับไป

 
อยู่ห่างกายเหลื
Am 
อเกิน
 
ที่ที่ฉันจะ
G/B 
เดินข้างกายเธอ..สัก
F 
วัน..

 
ผ่านเวลาร้อย
Am 
เรียง..
 
เรื่อง
G/B 
เธอฉันอยาก
F 
มีอยู่ข้ามวัน

 
อยากเก็บเอาเธอไป
C 
ฝัน
 
โอบกอดกันตอนหมอก
G/B 
หนาว
 
ในยามที่ดวงอา
Am 
ทิตย์ลับลา 
 
เธอ
F 
จูบฉัน
 
จับมือให้แน่นเอา
C 
ไว้ 
 
เผื่อคนที่อยู่แส
G/B 
นไกล
 
รู้สึกเหมือนกันใช่ไ
Am 
หม 
 
รักที่ส่ง
F 
ต่อ..

 
อยากเก็บเอาเธอไป
C 
ฝัน
 
โอบกอดกันตอนหมอก
G/B 
หนาว
 
ในยามที่ดวงอา
Am 
ทิตย์ลับลา 
 
เธอ
F 
จูบฉัน
 
ก็ทำได้เพียงเท่
C/E 
านี้ 
 
เพียงฝันถึงคนแส
F 
นดี
 
ลืมตาตื่นรอความ
Am 
รักที่ได้เกิดจ
F 
าก..ในฝัน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites