ลองมารักกันแลม้
C 
าย 
 
ลองมาคบกันแล
Am 
ม้าย
 
หากว่ามันไม่
Dm 
ใช่ 
 
ค่อยแยกย้าย
G 
กัน
 
ลองเปิดใจแลสัก
C 
ที 
 
อย่ากลัวอิบั
Am 
ดสี
 
พี่บ่าวค
Dm 
นนี้ 
 
จะไม่ทำให้เธอเสีย
G 
ใจ..

INSTRU | C | Am | F | G |

C 
ใช้ชีวิตบ้านๆ 
 
 
Am 
ไม่หรูหราเหมือนใคร
 
ว่าแล้
Dm 
วไซ.. 
 
ไม่มีใครหัน
G 
แล..

 
ไม่
C 
มีรถกะบะซิ่ง 
 
ไม่
Am 
มีรถแต่งคันแพงๆ
 
มีรถ
Dm 
ร้ายคู่ใจไว้ซื้อแกง 
 
มันไม่แรงคงไม่โ
G 
ดนใจเธอ

 
ถึง
Dm 
พี่อิอยู่ไม่
Em 
หล่อ
 
พ่อ
F 
แม่อาจจะไม่ร
C 
วย 
 
 
G/B 
 
แต่
Dm 
ถ้าได้อยู่ด้วย..
F 
..
 
รับรองจะไม่ทิ้
G 
งกัน..

 
ลองมารักกันแลม้
C 
าย 
 
ลองมาคบกันแล
Am 
ม้าย
 
หากว่ามันไ
Dm 
ม่ใช่ 
 
ค่อยแยกย้าย
G 
กัน
 
ลองเปิดใจแลสัก
C 
ที 
 
อย่ากลัวอิบั
Am 
ดสี
 
พี่บ่าวค
Dm 
นนี้..จะไม่ทำเธอเสีย
G 
ใจ..
 
มาใช้ชีวิตบ้
C 
านๆ เลี้ยงวัว ตัด
Am 
ยาง
 
ช่วยกันทำ
Dm 
งาน.. 
 
 
G 
..
 
สร้างไปด้วย
C 
กัน 
 
 
G 

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | Dm | Dm | G | G |

 
C 
าม ไปไหนมาไหน น้อง
Am 
คงอิอายเพื่อน
 
ท่อ
Dm 
รั่วดังฉาวเทือน 
 
ทะเบียนก็ไ
G 
ม่มี
 
ไม่เ
C 
คยหรอกไปเดินห้าง 
 
พี่
Am 
อยู่แต่ในนาในไร่
 
เลี้ยงวัว เลี้ยง
Dm 
ควาย 
 
หากินไป
G 
วันๆ

 
ถึง
Dm 
พี่อิอยู่ไม่
Em 
หล่อ
 
พ่อ
F 
แม่อาจจะไม่ร
C 
วย 
 
 
G/B 
 
แต่
Dm 
ถ้าได้อยู่ด้วย..
F 
..
 
รับรองจะไม่ทิ้
G 
งกัน..

 
ลองมารักกันแลม้
C 
าย 
 
ลองมาคบกันแล
Am 
ม้าย
 
หากว่ามันไ
Dm 
ม่ใช่ 
 
ค่อยแยกย้าย
G 
กัน
 
ลองเปิดใจแลสัก
C 
ที 
 
อย่ากลัวอิบั
Am 
ดสี
 
พี่บ่าวค
Dm 
นนี้..จะไม่ทำเธอเสีย
G 
ใจ..
 
มาใช้ชีวิตบ้
C 
านๆ เลี้ยงวัว ตัด
Am 
ยาง
 
ช่วยกันทำ
Dm 
งาน.. 
 
 
G 
..

 
ลองมารักกันแลม้
C 
าย 
 
ลองมาคบกันแล
Am 
ม้าย
 
หากว่ามันไ
Dm 
ม่ใช่ 
 
ค่อยแยกย้าย
G 
กัน
 
ลองเปิดใจแลสัก
C 
ที 
 
อย่ากลัวอิบั
Am 
ดสี
 
พี่บ่าวค
Dm 
นนี้..จะไม่ทำเธอเสีย
G 
ใจ..
 
มาใช้ชีวิตบ้
C 
านๆ เลี้ยงวัว ตัด
Am 
ยาง
 
ช่วยกันทำ
Dm 
งาน.. 
 
 
G 
..
 
สร้างไปด้วย
C 
กัน.. 
 
 
G 
 
สร้างไปด้วย
 
กัน..

OUTRO | C | F C/E G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites