Tune to Eb
INTRO | C D | G | C D | G |

 
C 
อยน้ำตา
D 
ที่ยังอ
G 
ยู่ตรงแก้ม
 
ข้างข
C 
วาของเ
D 
ธอฉันแ
G 
อบเจ็บใจ
C 
คงยังไม่
D 
ลืมคนเก่าใ
G 
ช่ไหม
C 
ฮือ.. 
 
 
D 
ฮือ.. 
 
 
G 
ฮือ..

C 
คืนและวัน
D 
ที่เราต่างโศกเ
G 
ศร้า
 
หากเ
C 
ธอคิดถึงเ
D 
ขาฉันเ
G 
ฝ้าปวดใจ
 
C 
วามสุขที่
D 
มี 
 
เธอสูญเ
G 
สียไปใช่ไหม
C 
ฉัน.. 
 
 
D 
ให้.. 
 
G 
อง..

D/F# 
เมื่อความ
Em 
เจ็บปวดทำให้
D/F# 
กลัวคำว่ารัก
 
เธอ
C 
คงไม่ต้องการที่จ
G 
ะรัก.. 
 
 
D/F# 
ใคร
 
แต่
Em 
ฉันอยาก 
 
 
D 
จะถามให้เข้
C 
าใจ..
Cm 

 
เคียงข้างกันแบ
G 
บนี้ 
 
รู้สึก
D/F# 
ดีขึ้นไหม
 
พอ
Em 
ทำให้ควา
D 
มสุข
 
จากเ
C 
คยลบเลือนหาย 
 
 
G 
คืนกลับมาหา
 
ออก
Am 
มาจากเขาได้
D 
ยัง
 
หากความสุข
G 
ฉัน 
 
นั้นทำให้
D/F# 
เธอใกล้
 
ความ
Em 
รักที่เคยหาย
D 
ไป
 
เธอยิน
C 
ดีจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันกอ
D 
ดหัวใจเธอสักครั้ง

INSTRU | C D | G | C D | G |

 
C 
คยพบเจอค
D 
วามเจ็บป
G 
วดมากมาย
 
ถูกค
C 
วามรักทำร้
D 
าย 
 
G 
ม่ต่างกัน
 
C 
วามสุขที่
D/F# 
มีคงหลงเ
G 
หลือเพียงความฝัน
C 
ฉัน.. 
 
D 
ข้า.. 
 
G 
จ..
D 


 
เคียงข้างกันแบ
G 
บนี้ 
 
รู้สึก
D/F# 
ดีขึ้นไหม
 
พอ
Em 
ทำให้ควา
D 
มสุข
 
จากเ
C 
คยลบเลือนหาย 
 
 
G 
คืนกลับมาหา
 
ออก
Am 
มาจากเขาได้
D 
ยัง
 
หากความสุข
G 
ฉัน 
 
นั้นทำให้
D/F# 
เธอใกล้
 
ความ
Em 
รักที่เคยหาย
D 
ไป
 
เธอยิน
C 
ดีจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันกอ
D 
ดหัวใจ

Am 
  เธอยังคงกลัวใช่ไหม
C 
  ไม่ปล่อยให้เธอ
Em 
ไป.. 
 
แน่น
D/F# 
อน
Am 
  ความรักเริ่มดูสด
C 
ใส
 
  เธอรู้สึกไ
Em 
หม
 
  หรือเพียงแค่ฉั
D 
นคิดเองคนเดียว

 
เคียงข้างกันแบ
G 
บนี้ 
 
รู้สึก
D/F# 
ดีขึ้นไหม
 
พอ
Em 
ทำให้ควา
D 
มสุข
 
จากเ
C 
คยลบเลือนหาย 
 
 
G 
คืนกลับมาหา
 
ออก
Am 
มาจากเขาได้
D 
ยัง
 
หากความสุข
G 
ฉัน 
 
นั้นทำให้
D/F# 
เธอใกล้
 
ความ
Em 
รักที่เคยหาย
D 
ไป
 
เธอยิน
C 
ดีจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันกอ
D 
ดหัวใจเธอสักครั้ง

INSTRU | G D/F# | Em D |

 
รอเพียงเ
C 
ธอจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันปลอบหั
D 
วใจ.. 
 
ที่บอบช้ำ.
G 
..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites