ดึก
C#m 
ดื่นกะบ่หลับบ่นอน
 
แท้ละแม่เนื้ออ่
A 
อนของอ้าย
B 
ไสว่าเจ้าสิไปเฮ็ดงานแต่เช้า
 
คือจัง
C#m 
ว่าสิฟ้าวเข้านอน

 
ตอน
C#m 
นี้กะตีสามกว่าแล้ว 
 
เบิ่งส
A 
ถานะเจ้ายังออน
 
บอกอ้
B 
ายว่าสิฟ้าวเข้านอน 
 
ตอนนี้
C#m 
ออนคุยกับผู้ใด๋

 
ทักไ
F#m 
ปกะบ่คุยบ่อ่าน
 
หากเจ้า
C#m 
รำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
 
พึ่งเ
A 
ห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ 
 
หากเข้าน
B 
อนคงสิบ่แม่น
 
อ้าย
F#m 
ตามกดรูปหัวใจ 
 
ใต้ข้อ
C#m 
ความว่าไม่มีแฟน
 
คน
A 
นั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่
G#7 
นบ่

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

 
ดึก
C#m 
ดื่นกะบ่หลับบ่นอน
 
แท้ละแม่เนื้ออ่
A 
อนของอ้าย
 
อยากสิ
B 
ฮู้คนอยู่ในใจ
 
แม่นแชท
C#m 
อ้ายหรือแชทใด๋นอ
 
บอก
C#m 
อ้ายว่าบ่มีผู้บ่าว
 
บอกกับเ
A 
ขาคือกันซั่นบ้อ
 
แบบ
F#m 
นี่กะแย่อยู่ละเนาะ
 
คนคึด
C#m 
ต่อเจ้ามีบ่อึด

 
ทักไ
F#m 
ปกะบ่คุยบ่อ่าน
 
หากเจ้า
C#m 
รำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
 
พึ่งเ
A 
ห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ 
 
หากเข้าน
B 
อนคงสิบ่แม่น
 
อ้าย
F#m 
ตามกดรูปหัวใจ 
 
ใต้ข้อ
C#m 
ความว่าไม่มีแฟน
 
คน
A 
นั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่
G#7 
นบ่

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
ทักไ
F#m 
ปกะบ่คุยบ่อ่าน
 
หากเจ้า
C#m 
รำคาญก็บอกอ้ายเด้อ
 
พึ่งเ
A 
ห็นเจ้าโพสต์เจ้าเพ้อ 
 
หากเข้าน
B 
อนคงสิบ่แม่น
 
อ้าย
F#m 
ตามกดรูปหัวใจ 
 
ใต้ข้อ
C#m 
ความว่าไม่มีแฟน
 
คน
A 
นั่นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่
G#7 
นบ่

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่เจ้าโ
G#m 
พสต์เจ้า
C#m 
แชร์
F#m 
บ่ได้สื่อความห
B 
มาย 
 
ฮอด
E 
อ้าย
A 
ทุกข้อค
B 
วาม 
 
ที่อ้าย
G#m 
ตามกด
C#m 
ไลก์
F#m 
มันทำร้ายจิตใ
B 
จ 
 
ฮู้
E 
บ่
A 
ทุกข้อค
B 
วามเต็ม
G#m 
อยู่หน้า
C#m 
วอล
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋
A 
ต้องการส่งฮ
B 
อดผู้ใ
E 
ด๋

A 
ต้องการส่งฮ
B 
อด.. 
 
ผู้ใด๋..

OUTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites