INTRO | C#m G#m | A B |
INTRO | C#m G#m | A |
INTRO | A | E | A | E |
INTRO | A | E | F#m | F#m | B | B |

 
ตักน้ำใส่กะโหล
ก ชะโงกดูเงิ
 
ออกมานั่งเพลิ
นๆ กินเบียร์ดูนน้
C#m 
อง
 
เตรียมอกเตรียมใจ
ไปจนถึงเหยือกส
อง
 
ความรักเนืองนอ
F#m 
ง  เบียร์ล
ด ใจ
ผุด.. 
 
 

 
รอยยิ้มพิมพ์ใ
จ มุมไหนก็งา
 
อยากจะพูดอยากจะถา
ม กลัวทำพิรุ
C#m 
 
น้องชอบหยอกเอิ
น พี่ก็เขินสุด
 
พุทรา มังคุ
F#m 
ด  ละมุ
ด ลำ
ยอง… 
 
 

 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อยา
กอยู่กับน้
อง
 
มันอิ่มใจ
จนกับแกล้มไม่ต้
อง
 
แค่ได้แอบม
F#m 
องแล้วยกซดสัก
ที
 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อย
ากจะมีคนนี้
 
เกิดมาหล
งรักนางฟ้าราต
รี
 
จะบอกไงดี
F#m 
ขี้อายอย่างพี่
..รัก
จริง.. 
 
 

 
ไก่เห็นตีน
งู งูไม่เห็นนมไก่
 
น้องพูดเป็นนั
ย ให้พี่ไปคิ
C#m 
 
กล้าๆ หน่อยพี่
 พี่ก็เหวอสนิ
 
มาหยอกนิ
F#m 
ดๆ  พี่ก็คิ
ดจน
เพลีย.. 
 
 

 
เป็นลูกผู้ชา
ย  ตายได้อย่าหย
าม
 
เรียกน้องคนงา
ม มาเปิดใจเคลี
C#m 
ยร์
 
จะบอกความใน
ที่มีให้น้องเชียร์เบี
ยร์
 
ว่าพี่คนเ
F#m 
นี้ย.. 
 
 
 
จะขอเบียร์อีกเหยือก
 

INSTRU | C#m | F#m | C#m | B |
INSTRU | A | E | A | E |
INSTRU | A | E | F#m B | E | B |

 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อยา
กอยู่กับน้
อง
 
มันอิ่มใจ
จนกับแกล้มไม่ต้
อง
 
แค่ได้แอบม
F#m 
องแล้วยกซดสัก
ที
 
กิ
นอยู่กับป
C#m 
าก..  อย
ากจะมีคนนี้
 
เกิดมาหล
งรักนางฟ้าราต
รี
 
จะบอกไงดี
F#m 
ขี้อายอย่างพี่
..รัก
จริง.. 
 
 

 
เป็นลูกผู้ชา
ย  ตายได้อย่าหย
าม
 
เรียกน้องคนงา
ม มาเปิดใจเคลี
C#m 
ยร์
 
จะบอกความใน
ที่มีให้น้องเชียร์เบี
ยร์
 
ว่าพี่คนเ
F#m 
นี้ย.. 
 
 
 
จะขอเบียร์อีกเหยื
อก.. 
 
 
C#m 

 
ว่าพี่คนเ
F#m 
นี้ย.. 
 
 
 
จะขอเบียร์อีกเหยื
อก..

OUTRO | A | E | A | E |
OUTRO | A | E | F#m | F#m | B | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites