จะได้ไห
Bm 
มถ้าช่วยดูแล 
 
รับ
ฉันไว้ในใจของเธอ

INSTRU | A | F#m | E | E |
INSTRU | Dmaj7 | C#m | Bm | E |

 
ได้แต่ยิ้ม
Amaj7 
ให้เธอจากตรง
F#m 
นั้น
 
ได้แต่มอง
Amaj7 
ดูเธอจากตร
C#m 
งนี้
 
ก็มันไม่กล้
Bm 
าจะเข้าไปใกล้เธอสัก
ที
 
อยากบอกเธอไว้
Bm 
ว่าใจของฉันนะของดี

 
ฉันก็เป็
Dmaj7 
นคนธรรมดาทั่วไ
C#m 
 
ที่ข้างกา
Bm 
ยไม่เคยมีใครสัก
Amaj7 
คน
 
ทุ่มเทใจ
Dmaj7 
ให้ไปเท่าไร 
 
ก็โด
C#m 
นเทไปห
F#m 
มด
 
จะมีไห
Bm 
มสักคนที่จะรักกั

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉันไว้ในใจของ
Amaj7 
เธอ

 
บอกตัวเอ
Amaj7 
งว่ายังมีความ
F#m 
หวัง
 
บอกกับ
Amaj7 
ใจ ต้องลองให้มั
C#m 
นรู้
 
พูดในใจ
Bm 
ตลอดว่า I miss yo
u
 
แต่ก็ทำ
Bm 
ได้แค่ Say hi to Yo
u

 
ฉันก็เป็
Dmaj7 
นคนธรรมดาทั่วไ
C#m 
 
ที่ข้างกา
Bm 
ยไม่เคยมีใครสัก
Amaj7 
คน
 
ทุ่มเทใจ
Dmaj7 
ให้ไปเท่าไร 
 
ก็โด
C#m 
นเทไปห
F#m 
มด
 
จะมีไห
Bm 
มสักคนที่จะรักกั

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉันไว้ในใจของ
Amaj7 
เธอ

INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | Cmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | E | E |

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉัน..

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉันไว้ในใจของเธอ

OUTRO | Dm7 E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites