INTRO | F | C | F | C |
INTRO | F | Em | F | G |

F 
มองตากันก็พอเข้
C 
าใจ
 
ว่าไ
F 
ม่มีฉันอยู่ข้างใ
C 
น 
 
ยังไ
F 
ง ยังไง เธอเองก็คงต้อ
Em 
งไป
 
ฉันพอเข้าใ
F 
จ 
 
พอเข้าใ
G 

 
เหตุ
F 
ผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อ
C 
ยเกินไป
 
จะ
F 
อธิบายก็กลัวเธอนั้น
C 
รำคาญ
 
แต่ไ
F 
ม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังไ
Em 
ด้ 
 
แม้ทรม
F 
าน 
 
จิตใ
G 

 
ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ 
 
 
G 
 
ฉันอยู่คนเ
C 
ดียว.. 
 
 
F 
 
G 

 
เหตุ
F 
ผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อ
C 
ยเกินไป
 
จะ
F 
อธิบายก็กลัวเธอนั้น
C 
รำคาญ
 
แต่ไ
F 
ม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังไ
Em 
ด้ 
 
แม้ทรม
F 
าน 
 
จิตใ
G 
จ 

 
ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ 
 
 
G 
 
ฉันอยู่คนเ
 
ดียว..

INSTRU | C | G | Am | F |
INSTRU | C | G | Am | F | G | G |

 
ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G/B 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ โว..  
G 

 
แต่ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ โว..  
G 
 
ฉันอยู่คนเดียว..
 

OUTRO | C | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites