INTRO | Em | Em | Am | Bm |
INTRO | Em | Em | Em |

 
ส่างเฮ็ดอ้ายไ
Em 
ด้ พ้อคนใหม่ หนีไปอาดหลาด
 
ผู้บ่าวบ้านได๋บังอา
Am 
จ มาแย่งดวงใจของเจ้าไปครอ
Bm 
 
เจ็บปวดอิห
Em 
ลี กะก่อนหน้านี่อ้ายเป็นเจ้า
Am 
ของ
 
ดวงใจของเธอเขาจอ
ง ส่วนตัวอ้า
ยได้เพียงน้ำต
Bm 

 
บุญวาสน
Em 
าอ้ายคงมาบ่ถึง
 
บ่ทันที่จะฉุดดึ
งหัวใจเจ้าไ
ว้ให้อ
ยู่
 
เจ็บปวดแฮงหล
Em 
าย กินข้าวบ่ได้บ่เป็นตาอ
Am 
ยู่
 
อยากให้เจ้ารับรู้
Bm 
ว่าใจอ้ายท
รมา
น..

 
ไห้นำเจ้
Em 
า อ้ายกินแต่เหล้า ละเมาแล้วบ่ส่วง
 
คนเขาจนท้วงว่าป่วงบ้าคักหลาย
 
 
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวใด๋
 
 
อีกคนในใจบ่มีไผแทน น้อละแม่นโตเจ้า
 
 
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
 
 
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน
 

 
ไป
Em 
นำเขาสาห
Am 
ล่า
 
อย่าหัวซ
Bm 
าเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลั
Em 
 
บ่ต้องเอ่
Em 
ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟั
Am 
 
ให้เจ้าเดินก้าวหย่
าง เคียงข้างกับเขาไ
Bm 
 
เจ็บปวดส่ำได๋
Em 
อ้ายสิจำทนฝืน
 
ถึงต้องยืนกล้ำกลื
น หยดน้ำต
าเพียงลำ
พัง
 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

INSTRU | Em | Em | Am | Bm |
INSTRU | Em | Em | Am | Bm | Em | Em |

 
ไห้นำเจ้
Em 
า อ้ายกินแต่เหล้า ละเมาแล้วบ่ส่วง
 
คนเขาจนท้วงว่าป่วงบ้าคักหลาย
 
 
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวใด๋
 
 
อีกคนในใจบ่มีไผแทน น้อละแม่นโตเจ้า
 
 
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
 
 
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน
 

 
ไป
Em 
นำเขาสาห
Am 
ล่า
 
อย่าหัวซ
Bm 
าเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลั
Em 
 
บ่ต้องเอ่
Em 
ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟั
Am 
 
ให้เจ้าเดินก้าวหย่
าง เคียงข้างกับเขาไ
Bm 
 
เจ็บปวดส่ำได๋
Em 
อ้ายสิจำทนฝืน
 
ถึงต้องยืนกล้ำกลื
น หยดน้ำต
าเพียงลำ
พัง
 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

 
ไป
Em 
นำเขาสาห
Am 
ล่า
 
อย่าหัวซ
Bm 
าเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลั
Em 
 
บ่ต้องเอ่
Em 
ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟั
Am 
 
ให้เจ้าเดินก้าวหย่
าง เคียงข้างกับเขาไ
Bm 
 
เจ็บปวดส่ำได๋
Em 
อ้ายสิจำทนฝืน
 
ถึงต้องยืนกล้ำกลื
น หยดน้ำต
าเพียงลำ
พัง
 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

 
ให้ลืมอ้ายส
Em 
า ถือว่าฮัก
E7 
เฮาเป็นความ
Am 
หลัง
 
น้ำตาอ้ายพั
ง บ่เป็นหยั
Bm 
งอ้ายยังบ่ตา

OUTRO | Em | Em | Am | Bm |
OUTRO | Em | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites