INTRO | C | G | Am | Em |
INTRO | F | Em | Dm | G |

 
กะจ
บกันโดนแล้วเด้ 
 
น้อเฮา
Em 
สองคน
 
แต่เ
Am 
ซื่อบ่ว่า 
 
เจ้ายังมาเวียน
Em 
มาวนอยู่ในใจ
 
ขนา
ดเจ้าบล็อกทั้งเฟส 
 
ทั้งเบอร์
Em 
ทั้งไลน์ทั้งใจ
 
กะ
Dm 
ยังอุตส่าห์สมัครเฟสใหม่
เข้าไปส่อง

 
อยาก
ฮู้ซือดอกว่าน้องนั้นกิน
Em 
อยู่จั่งได๋
 
บ่ไ
Am 
ด้ตั้งใจดอกมาก้าวก่าย
Em 
หัวใจเพิ่น
 
ได้จ
อบได้ส่องเฟสเจ้ายามคิด
Em 
ฮอดเหลือเกิน
 
มัน
Dm 
พอกะเทิน 
 
ลังเทื่อกะอยาก
สิทักไป

 
ต้องห้ามใจไว้..
Em 
 ให้เชื่อ
Am 
ฟัง
 
บางเทื่อบางครั้ง
Em 
 เกินห้าม
Am 
ใจ
 
กะมีแหน่อยู่ไ
Dm 
ปกดไลค์
 
ยามคิดฮอดแฮง
Em 
บอกบ่ได้
 
อ้ายเฮ็ดจั่งได๋..

 
กะว่าสิกดแต่หัวใจ
 
แต่น้ำตาไหล จนอดบ่อยู่
 
จักมื้อเป็นแม่มันหยังบ่ฮู้
Am 
 
จั่งเผลอไปพิมพ์คอมเมน
Em 
ต์
 
กะว่าสิเศร้า
อยู่ผู้เดียว
 
อยากเจ็บ
Em 
บ่ให้เจ้าเห็น
 
แต่ร่างกาย
มันส่างเป็น..
 
บ่ฟัง
ครวง ย้อนมัน ยังคิดฮอด

INSTRU | C | G | Am | Em |
INSTRU | Dm | Em | F | G |

 
ต้องห้ามใจไว้..
Em 
 ให้เชื่อ
Am 
ฟัง
 
บางเทื่อบางครั้ง
Em 
 เกินห้าม
Am 
ใจ
 
กะมีแหน่อยู่ไ
Dm 
ปกดไลค์
 
ยามคิดฮอดแฮง
Em 
บอกบ่ได้
 
อ้ายเฮ็ดจั่งได๋..

 
กะว่าสิกดแต่หัวใจ
 
แต่น้ำตาไหล จนอดบ่อยู่
 
จักมื้อเป็นแม่มันหยังบ่ฮู้
Am 
 
จั่งเผลอไปพิมพ์คอมเมน
Em 
ต์
 
กะว่าสิเศร้า
อยู่ผู้เดียว
 
อยากเจ็บ
Em 
บ่ให้เจ้าเห็น
 
แต่ร่างกาย
มันส่างเป็น..
 
บ่ฟัง
ครวง ย้อนมัน ยังคิดฮอด ….

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites