INTRO | G Em | C D | ( 2 Times ) | G |

 
กี่ค
G 
รั้งแล้วรักนั้น
Em 
ลาจาก
 
ลาจาก
C 
เธอทิ้งไว้ให้
D 
ร้าวราน
 
G 
ครคอยดูแลและคอย
Bm 
ปลอบขวัญ
 
C 
อยเธอนานวันรอให้
D 
เหมือนเดิม
 
G 
ธอเคยคิดไหมใครที่
Em 
คอยห่วง
 
ยามถูก
C 
ลวงดวงใจจน
D 
ช้ำตรม
 
G 
ามเธอเจ็บปวดและเธอ
Bm 
ขื่นขม
C 
ฉันตรอมตรมกว่า
D 
เธอ 
 
รู้หรือ
G 
ไม่

 
Em 
ยาก 
 
เพียงให้
Bm 
รู้ใจ
 
ฉันมี
C 
สิ่งแอบใฝ่และ
G 
ฝัน
 
C 
ร้นรักไว้แสน
G 
นานนับวัน
 
หวั่น
Am 
เธอจะจากฉัน
D 
ไป
 
G 
ยาก 
 
เพียงให้
Em 
รู้ใจ
 
รู้ใน
C 
สิ่งแอบใฝ่และ
G 
ฝัน
C 
รับรักไว้ลบ
Bm 
รอยแผลนั่น
 
C 
ากดวงใจกัน
D 
สักวันเธอคงจะ
G 
รู้ดี

INSTRU | C Am D | G Em | Eb | D |
INSTRU | G Bm | C G | F | D |

 
กี่ค
G 
รั้งแล้วรักนั้น
Em 
ลาจาก
 
ลาจาก
C 
เธอทิ้งไว้ให้
D 
ร้าวราน
 
G 
ครคอยดูแลและคอย
Bm 
ปลอบขวัญ
 
C 
อยเธอนานวันรอให้
D 
เหมือนเดิม
 
G 
ธอเคยคิดไหมใครที่
Em 
คอยห่วง
 
ยามถูก
C 
ลวงดวงใจจน
D 
ช้ำตรม
 
G 
ามเธอเจ็บปวดและเธอ
Bm 
ขื่นขม
C 
ฉันตรอมตรมกว่า
D 
เธอ 
 
รู้หรือ
G 
ไม่

 
Em 
ยาก 
 
เพียงให้
Bm 
รู้ใจ
 
ฉันมี
C 
สิ่งแอบใฝ่และ
G 
ฝัน
 
C 
ร้นรักไว้แสน
G 
นานนับวัน
 
หวั่น
Am 
เธอจะจากฉัน
D 
ไป
 
G 
ยาก 
 
เพียงให้
Em 
รู้ใจ
 
รู้ใน
C 
สิ่งแอบใฝ่และ
G 
ฝัน
C 
รับรักไว้ลบ
Bm 
รอยแผลนั่น
 
C 
ากดวงใจกัน
D 
สักวันเธอคงจะ
G 
รู้ดี

 
Ab 
ยาก 
 
เพียงให้
Fm 
รู้ใจ
 
ฉันมี
Db 
สิ่งแอบใฝ่และ
Ab 
ฝัน
 
Db 
ร้นรักไว้แสน
Ab 
นานนับวัน
 
หวั่น
Bbm 
เธอจะจากฉัน
Eb 
ไป
 
Ab 
ยาก 
 
เพียงให้
Fm 
รู้ใจ
 
รู้ใน
Db 
สิ่งแอบใฝ่และ
Ab 
ฝัน
Db 
รับรักไว้ลบ
Cm 
รอยแผลนั่น
 
Db 
ากดวงใจกัน
Eb 
สักวันเธอคงจะ
Ab 
รู้ดี

 
Ab 
ยาก 
 
เพียงให้
Fm 
รู้ใจ
 
ฉันมี
Db 
สิ่งแอบใฝ่และ
Ab 
ฝัน
 
Db 
ร้นรักไว้แสน
Ab 
นานนับวัน
 
หวั่น
Bbm 
เธอจะจากฉัน
Eb 
ไป
 
Ab 
ยาก 
 
เพียงให้
Fm 
รู้ใจ
 
รู้ใน
Db 
สิ่งแอบใฝ่และ
Ab 
ฝัน
Db 
รับรักไว้ลบ
Cm 
รอยแผลนั่น
 
Db 
ากดวงใจกัน
Eb 
สักวันเธอคงจะ
Ab 
รู้ดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites