INTRO | G | Bm | C | Bm |
INTRO | C | Bm | C | D | D |

 
หาก
G 
รัก 
 
เธอดั่งเช่นเม็ด
Bm 
ทราย
 
คงหวั่นใจมิว
C 
าย 
 
ทรายยามต้อง
Bm 
สายลม
 
แต่เ
C 
พียง 
 
แผ่วก็ปลิว
Bm 
ริ้วลม.. 
 
 
Em 
 
A7 
สม 
 
คลี่นที่สาด
D 
ซัดมา..

 
ฝาก
G 
รัก 
 
วอนบอกลมพัด
Bm 
พา
 
ลมเจ้าเอยนิจ
C 
จา 
 
พาซึมเศร้า
Bm 
เหงาใจ
 
แต่
C 
เพียง 
 
เจ้าเลยพัด
Bm 
ไกล..  
Em 
A7 
ใจ 
 
ฉันก็ลอย
D 
ลับไป 
 
เหมือน
G 
เม็ดทราย.. 
 
 
G7 

 
C 
ากใจเธอนั้นยัง 
 
คง
Bm 
รักมั่น
C 
ไม่แปรป่วนแม้วัน 
 
ที่
G 
ผันผ่าน
Em 
ด้วยแรงลมพาพัด 
 
นั้น
Bm 
ไม่อาจ.. 
 
 
Em 
A7 
แยกรักเราจาก
D 
กัน.. 
 
นิ
G 
รันดร์

INSTRU | C | Bm | C | Gmaj7 |
INSTRU | Em | Bm Em | A7 D | G | G |

 
หาก
G 
รัก 
 
เธอดั่งเช่นเม็ด
Bm 
ทราย
 
คงหวั่นใจมิว
C 
าย 
 
ทรายยามต้อง
Bm 
สายลม
 
แต่เ
C 
พียง 
 
แผ่วก็ปลิว
Bm 
ริ้วลม.. 
 
 
Em 
 
A7 
สม 
 
คลี่นที่สาด
D 
ซัดมา..

 
ฝาก
G 
รัก 
 
วอนบอกลมพัด
Bm 
พา
 
ลมเจ้าเอยนิจ
C 
จา 
 
พาซึมเศร้า
Bm 
เหงาใจ
 
แต่
C 
เพียง 
 
เจ้าเลยพัด
Bm 
ไกล..  
Em 
A7 
ใจ 
 
ฉันก็ลอย
D 
ลับไป 
 
เหมือน
G 
เม็ดทราย.. 
 
 
G7 

 
C 
ากใจเธอนั้นยัง 
 
คง
Bm 
รักมั่น
C 
ไม่แปรป่วนแม้วัน 
 
ที่
G 
ผันผ่าน
Em 
ด้วยแรงลมพาพัด 
 
นั้น
Bm 
ไม่อาจ.. 
 
 
Em 
A7 
แยกรักเราจาก
D 
กัน.. 
 
นิ
G 
รันดร์

Em 
ด้วยแรงลมพาพัด 
 
นั้น
Bm 
ไม่อาจ
A7 
แยกรักเราจาก
D 
กัน.. 
 
นิ
G 
รันดร์..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites