โอ้ความรัก
Dm 
ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์
 
รัก
Bb 
ดี ๆ ที่มีให้กัน
 
ยังมีอ
ยู่จริง.. 
 
บ้างไหมเล่าเธอ
 
หากความรัก
Dm 
เป็นเพียงการพรากสัมพันธ์
 
แล้ว
Bb 
ก็ทิ้งให้ทรมาน 
 
ร้องไห้ค
นเดียว
 
เจ็บอยู่คนเดียว หรือ
ป่าว 
 
รักคืออะไร

INSTRU | Dm | Bb | F | C |

 
เธอบอกกับฉัน
Dm 
ว่าเรารักกัน
 
เธอบอกกับฉัน
Bb 
ว่าเราเป็นแฟนกัน
 
เธอบอกกับฉัน
ว่าความสัมพันธ์
 
เรามันมากม
Bb 
าย..       
มากกว่าคำว่าแฟน

 
เธอบอกกับฉัน
Dm 
ว่าต้องมีสักวัน
 
ที่เรานั้น
Bb 
ต้องมีอะไรกัน
 
ความรักกันจริง
ต้องมีเพศสัมพันธ์
 
เธอบอกอย่าง
Bb 
นั้น       
ว่าขอได้หรือป่าว

 
รัก
Bb 
.. 
 
มันคืออะ
Am 
ไร
 
แค่ตีหม้อ
Bb 
ล่อซัมหรือนอน
 ร่วมเตีย
 
หากความรัก
Bb 
 มันมีแค่เ
Am 
พียง
 
มีแค่เพียง
Bb 
หัวใจ 
 
เธอยังจะรักฉันไหม
 
แค่อยาก
รู้.. 
 
ตอบฉันที..

 
โอ้ความรัก
Dm 
ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์
 
รัก
Bb 
ดี ๆ ที่มีให้กัน
 
ยังมีอ
ยู่จริง.. 
 
บ้างไหมเล่าเธอ
 
หากความรัก
Dm 
เป็นเพียงการพรากสัมพันธ์
 
แล้ว
Bb 
ก็ทิ้งให้ทรมาน 
 
ร้องไห้ค
นเดียว
 
เจ็บอยู่คนเดียว หรือ
ป่าว 
 
รักคืออะไร

INSTRU | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times )

 
Wh
Dm 
at is love to you ความรักมันคืออะไร
 
ไห
Bb 
นบอกเหตุผลชัด ๆ ความรักกับเรืองกับไฟ
 
ที่ไ
ม่ใช่ความผูกพัน 
 
ความรักมันคือความใคร่
 
ไม่ใ
ช่แค่เพศสัมพันธ์ 
 
ความรักมันคือการให้

 
ไม่
Dm 
ต้องบอกว่ารัก 
 
ถ้าไม่มีใจขอเธอจงไป
 
ถ้า
Bb 
ไม่มีใจให้กัน 
 
ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไร
 
แค่
คำว่ารักมันยังไม่พอ 
 
แล้วเธอจะเอากับใคร
 
ก็ค
งไม่สนกับคำว่ารัก 
 
ความรักมันคืออะไร

 
โอ้ความรัก
Dm 
ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์
 
รัก
Bb 
ดี ๆ ที่มีให้กัน
 
ยังมีอ
ยู่จริง.. 
 
บ้างไหมเล่าเธอ
 
หากความรัก
Dm 
เป็นเพียงการพรากสัมพันธ์
 
แล้ว
Bb 
ก็ทิ้งให้ทรมาน 
 
ร้องไห้ค
นเดียว
 
เจ็บอยู่คนเดียว หรือ
ป่าว

 
โอ้ความรัก
Dm 
ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์
 
รัก
Bb 
ดี ๆ ที่มีให้กัน
 
ยังมีอ
ยู่จริง 
 
บ้างไหม
เล่าเธอ
 
หากความรัก
Dm 
เป็นเพียงการพรากสัมพันธ์
 
แล้ว
Bb 
ก็ทิ้งให้ทรมาน 
 
ร้องไห้ค
นเดียว
 
เจ็บอยู่คนเดียว หรือ
ป่าว 
 
รักคืออะไร…

OUTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times ) | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites