INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

G 
คนขี้แพ้หยั่
D/F# 
งฉัน..
 
อยากให้
Em 
เธอเห็นฉันสำ
D 
คัญ
 
ทุก ๆ อ
C 
ย่าง.. 
 
ที่ฉันเคย
Bm 
ทำ
 
เธอก็มีแต่
Am 
เขา 
 
เธอไม่เคยมองฉันเ
D 
ลย

 
ได้แต่อิจ
Am 
ฉา 
 
ที่เธอเห็นใจมากกว่า
Bm 
ฉัน
 
ที่พยายามแทบเป็นแทบต
C 
าย 
 
แต่ก็ไม่เคยจะสำ
D 
คัญ

 
ทำดีให้ตายยังไ
G 
งสุดท้ายก็
D/F# 
เป็นแค่ไอขี้
Em 
แพ้
 
ยิ่งสู้มันเท่า
Am 
ไหร่ 
 
ยิ่งทำให้เธอไปจาก
D 
ฉัน
 
ยิ่งฝืนยิ่งทรม
G 
าน 
 
ต้องพย
D/F# 
ายามอีกกี่
Em 
พันครั้ง
 
เจ็บที่เห็น
Am 
เธอพูดแต่เขา 
 
คนไม่ใ
D 
ช่ให้สู้กับใครมันก็แพ้

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
ได้แต่อิจ
Am 
ฉา 
 
ที่เธอเห็นใจมากกว่า
Bm 
ฉัน
 
ที่พยายาม แทบเป็นแทบต
C 
าย 
 
แต่ก็ไม่เคยจะสำ
D 
คัญ

 
ทำดีให้ตายยังไ
G 
งสุดท้ายก็
D/F# 
เป็นแค่ไอขี้
Em 
แพ้
 
ยิ่งสู้มันเท่า
Am 
ไหร่ 
 
ยิ่งทำให้เธอไปจาก
D 
ฉัน
 
ยิ่งฝืนยิ่งทรม
G 
าน 
 
ต้องพย
D/F# 
ายามอีกกี่
Em 
พันครั้ง
 
เจ็บที่เห็น
Am 
เธอพูดแต่เขา 
 
คนไม่ใ
D 
ช่ให้สู้กับใครมันก็แพ้

 
ทำดีให้ตายยังไ
G 
งสุดท้ายก็
D/F# 
เป็นแค่ไอขี้
Em 
แพ้
 
ยิ่งสู้มันเท่า
Am 
ไหร่ 
 
ยิ่งทำให้เธอไปจาก
D 
ฉัน
 
ยิ่งฝืนยิ่งทรม
G 
าน 
 
ต้องพย
D/F# 
ายามอีกกี่
Em 
พันครั้ง
 
เจ็บที่เห็น
Am 
เธอพูดแต่เขา 
 
คนไม่ใ
D 
ช่ให้สู้กับใครมันก็แพ้

OUTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites