แพ้ฮักผู้บ่าวอินดี้ ตรี ชัยณรงค์


INTRO | G D | Em | G D | Am |
INTRO | F | D | D |

 
ถิ่มกันซ้ำเนา
ะ ผู้สาว ผู้สาวอินดี้
Em 
 
จ้วดคักอีห
ลี บ่บอก บ่ลาจั๊ก
Am 
คำ.. 
 
 
 
ขุดหลุมฝังใจ
ฝังใจ
อ้ายใส่ลวด
Em 
หนาม
 
จั่งแม่
นใจดำ
ใจดำ
กะเดี้ยกะด้
อ.. 
 
 

 
ล่าสุดเจ้าโพส
ต์ 
 
เจ้าโพ
สต์ลงสตอ
Em 
รี่
 
มีแฟนทั้งที
..มันต้อ
งอินดี้ตั้วเ
Am 
นาะ 
 
 
 
อัพรูปคู่คั
ก 
 
คลั่งฮั
กปานบ่เคยพ้
Em 
 
บ่ฮู้
แหน่บ้
อ.. 
 
มีค
นสิตายทาง
พี้..

 
ผู้บ่าวบ้านบ้า
น 
 
น้องว่
ามันยังบ่คั
Em 
 
น้องเลยไปฮั
ก 
 
ไปฮั
Bm 
กผู้บ่าวอินดี้
Em 
 
เขามีกระแ
Bm 
ส บ่หล่า บ่เชย..คืออ้ายคน
Am 
นี้
 
เลี้ยงไก่นอนนาจั่งซี้
..สิหาเงินไส
น้อไปสู่
Bm 
ขอ..  
Em 

 
แม่นควมเจ้าว่
า.. 
 
อ้ายแค่
ผู้บ่าวไทบ้
Em 
าน
 
โซเชียลบ่หมา
น 
 
อ้ายมั
นอินดี้บ่
Am 
พอ.. 
 
 
 
โปรไฟล์สุดเช
ย 
 
เจ้าเล
ย..บ่ฮัก 
 
บ่ร
Em 
 
เหลือใจ
แท้หน
อ 
 
แพ้ฮัก
ผู้บ่า
วอินดี้

INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | F | Bm | C | D | D |

 
ผู้บ่าวบ้านบ้า
น 
 
น้องว่
ามันยังบ่คั
Em 
 
น้องเลยไปฮั
ก 
 
ไปฮั
Bm 
กผู้บ่าวอินดี้
Em 
 
เขามีกระแ
Bm 
ส บ่หล่า บ่เชย..คืออ้ายคน
Am 
นี้
 
เลี้ยงไก่นอนนาจั่งซี้
..สิหาเงินไส
น้อไปสู่
Bm 
ขอ..  
Em 

 
แม่นควมเจ้าว่
า.. 
 
อ้ายแค่
ผู้บ่าวไทบ้
Em 
าน
 
โซเชียลบ่หมา
น 
 
อ้ายมั
นอินดี้บ่
Am 
พอ.. 
 
 
 
โปรไฟล์สุดเช
ย 
 
เจ้าเล
ย..บ่ฮัก 
 
บ่ร
Em 
 
เหลือใจ
แท้หน
อ 
 
แพ้ฮัก
ผู้บ่า
วอินดี้

 
โปรไฟล์สุดเช
ย 
 
เจ้าเล
D/F# 
ย..บ่ฮัก 
 
บ่ร
Em 
 
เหลือใจ
แท้หน
อ 
 
แพ้ฮัก
ผู้บ่า
วอินดี้

OUTRO | G D | Em | G D | Am |
OUTRO | F | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites