แมนๆไปเลย Marc KAMIKAZE


INTRO | F#m G | Bm A | ( 6 Times )

 
ก็แค่บ
F#m 
อกรัก.. 
 
 
 
Bm 
 
 
ไม่ได้จะชว
F#m 
นไปแต่งงา
น 
 
ใจเย็
Bm 
นนะเธ
 
เราก็
F#m 
น่ารัก..
 
Bm 
 
 
ก็เลยช
F#m 
วนกันมารั
ก 
 
ไม่ดี
Bm 
เหรอเธ

 
   อีกเดี๋
ยว..
Bm 
ก็โต
แล้ว..
 
   
Em 
พูดกันตรง 
 
F#m 
คงไม่ง่
าย..
 
   พรุ่งนี้
..
Bm 
.. 
 
ก็คง
สาย..
 
   ความรั
Em 
กมันไม่ใส
F#m 
เท่าตอนเนี้
 
   สรุปแมน ๆ ไปเลย
 

 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รักวันเนี้
ย 
 
ให้พูดวันไห
F#m 
 
   ไม่เข้าใจ
..ทำไมต้อง
Bm 
กั๊ก
 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รอพรุ่งเนี้
ย 
 
ก็กลัวไม่รั
F#m 
 
   คิดจะรั
ก 
 
อย่ารอได้ไห
Bm 
ม..
 
   สรุปแมน
ๆ 
 
ไปเลย..

INSTRU | F#m G | Bm A |
INSTRU | F#m G | Bm A |

 
ก็แค่บ
F#m 
อกรัก..
 
Bm 
 
 
พูดอย่างเงี้
F#m 
ย 
 
พูดอย่างเงี้
ย 
 
ไม่ดี
Bm 
หรือไ
 
ก็รู้สึ
F#m 
กรัก..
 
Bm 
 
 
ต้องให้ทำ
F#m 
ต้องให้ทำ
..
 
เป็นเกลีย
Bm 
ดหรือไง
..

 
   อีกเดี๋
ยว..
Bm 
ก็โต
แล้ว..
 
   
Em 
พูดกันตรง 
 
F#m 
คงไม่ง่
าย..
 
   พรุ่งนี้
..
Bm 
.. 
 
ก็คง
สาย..
 
   ความรั
Em 
กมันไม่ใส
F#m 
เท่าตอนเนี้
 
   สรุปแมน ๆ ไปเลย
 

 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รักวันเนี้
ย 
 
ให้พูดวันไห
F#m 
 
   ไม่เข้าใจ
..ทำไมต้อง
Bm 
กั๊ก
 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รอพรุ่งเนี้
ย 
 
ก็กลัวไม่รั
F#m 
 
   คิดจะรั
ก 
 
อย่ารอได้ไห
Bm 
ม..
 
   สรุปแมน
ๆ 
 
ไปเลย..

INSTRU | F#m G | Bm A | ( 8 Times )

 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รักวันเนี้
ย 
 
ให้พูดวันไห
F#m 
 
   ไม่เข้าใจ
..ทำไมต้อง
Bm 
กั๊ก
 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รอพรุ่งเนี้
ย 
 
ก็กลัวไม่รั
F#m 
 
   คิดจะรั
ก 
 
อย่ารอได้ไห
Bm 
ม..
 
   สรุปแมน
ๆ 
 
ไปเลย..

 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รักวันเนี้
ย 
 
ให้พูดวันไห
F#m 
 
   ไม่เข้าใจ
..ทำไมต้อง
Bm 
กั๊ก
 
   
F#m 
รักวันเนี้
ย 
 
ต้องพูดวันเนี้
Bm 
 
   รอพรุ่งเนี้
ย 
 
ก็กลัวไม่รั
F#m 
 
   คิดจะรั
ก 
 
อย่ารอได้ไห
Bm 
ม..
 
   สรุปแมน
ๆ 
 
ไปเลย..

OUTRO | F#m G | Bm A | ( 6 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites