ส่งข่าวทิดมั่น ฝน ธนสุนทร


Tune to Eb
INTRO | Bm | Em | A | Bm |

 
ทิดเอ๋ย ทิดมั่
Bm 
น คนศรีประจั
น 
 
สุพรรณบุรี
 
ได้ข่า
วไปได้แฟนดี
Bm 
 
เป็นลูกเศรษฐี
F#m 
อยู่ที่เมือง
Bm 
กาญจน์

 
ทิ้งสาวบางลี่
..คนนี้
Bm 
อยู่ที่สุพร
Em 
รณ
 
ใจเอ๋
ย 
 
ใจของทิดมั่
น..
 
มาตัดสัมพั
Em 
นธ์กันได้ลง
คอ  
F# 

 
ลืมแล้ว ลืมสิ้
Bm 
น ลืมถิ่นอยู่กิ
น 
 
ลืมถิ่นสุพร
รณ
 
ไปหล
งแม่สาวเมืองกา
Bm 
ญจน์
 
ใจของทิดมั่
F#m 
น..ไม่น่าเลยห
Bm 
นอ

 
ทิดลืมแฟนเ
ก่า 
 
ปล่อยสา
Bm 
วบางลี่ให้ร
Em 
 
โหดร้า
ยเหลือเกินนะพ่
 
หลอกเก่งจริงหน
F#m 
อ 
 
หนุ่มศรีป
Bm 
ระจัน

 
ลื
มเมื่อวันเที่ยวงานวัด
ป่า
 
เราสองสัญญ
Em 
า..สาบาน
Bm 
ในโบสถ์ด้วย
กัน
 
ถึงวันเราแ
Em 
ก่.. 
 
จนเดิ
นยักแย่ยักยั
Em 
 
เราสอ
งจะไม่จากกัน
 
แล้วใยทิดมั่
นลืมคำสัญ
ญา.. 
 
 
F# 

 
ทิดเอ๋ย ทิดมั่
Bm 
น เมื่อไรจะกลั
บสุพรรณ
สักที
 
ไปอยู่
เมืองกาญจนบุรี
Bm 
 
คิดถึงบางลี่
F#m 
บ้างหรือเปล่า
Bm 
หนา
 
สาวชาวบางลี่
..คนนี้
Bm 
นั่งกินน้ำต
Em 
 
นั่งร้อ
งไห้อยู่ปลาย
นา
 
เหม่อลอยคอยห
F#m 
าทิดมาสุพรร
Bm 

INSTRU | Bm | A | D | Bm |

 
ลื
มเมื่อวันเที่ยวงานวัด
ป่า
 
เราสองสัญญ
Em 
า 
 
สาบาน
Bm 
ในโบสถ์ด้วย
กัน
 
ถึงวันเราแ
Em 
ก่.. 
 
จนเดิ
นยักแย่ยักยั
Em 
 
เราสอ
งจะไม่จากกัน
 
แล้วใยทิดมั่
นลืมคำสัญ
ญา.. 
 
 
F# 

 
ทิดเอ๋ย ทิดมั่
Bm 
น เมื่อไรจะกลั
บสุพรรณ
สักที
 
ไปอยู่
เมืองกาญจนบุรี
Bm 
 
คิดถึงบางลี่
F#m 
บ้างหรือเปล่า
Bm 
หนา
 
สาวชาวบางลี่
..คนนี้
Bm 
นั่งกินน้ำต
Em 
 
นั่งร้อ
งไห้อยู่ปลาย
นา
 
เหม่อลอยคอยห
F#m 
าทิดมาสุพรร
Bm 

OUTRO | Bm | Em | A | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites