ไผว่าสิบ่ตั๋ว ข้าวทิพย์ ธิดาดิน


INTRO | Bm F#m | G D |
INTRO | Bm F#m | G A | A |

 
คือเฮ็ดบาป
Bm 
น้อง 
 
คือตั๋วกันคัก
F#m 
แท้อ้าย
 
หลายเรื่องคัก
Bm 
หลาย 
 
ที่น้องมาฮู้
F#m 
ทีหลัง
 
อยู่ไส
Em 
ล่ะคนว่าฮัก
Bm 
หลาย 
 
 
Em 
คำว่าแฟนคื
D 
อหยัง
 
ไสล่ะ
Em 
คนสิเป็นให้ทุกอย่าง
 
สวนท
D 
าง 
 
ทุกการกระทำคั
A 
กสา

 
เลิกงา
F#m 
นมา 
 
บ่มีดอกถามว่าเ
Bm 
มื่อยบ่
 
มีแต่ไ
F#m 
ปต่อ 
 
ลังมื้อแจ้งอ้ายจั่ง
Bm 
คืนมา
 
เอาเงิน
Em 
เก็บเทียวไปใ
Bm 
ช้เล่น
 
บ่คิด
Em 
เห็นว่าไผซอย
D 
หา
 
ภาพ
Em 
วันผูกแขน 
 
ทวง
Bm 
ถามน้องมา
 
ว่าสัญ
A 
ญา 
 
กัน
F#m 
ไว้บ่แม่นแ
Bm 
บบนี้

 
ไผว่าสิบ่
D 
ตั๋ว 
 
ไผว่าสิบ่
F#m 
เฮ็ด
 
ให้ความฮัก
Bm 
เฮามัน
A 
พัง
 
ไผว่าสิ
G 
พาหา 
 
ไผว่าสิ
F#m 
พาสร้าง
 
คือปล่อยกัน
Em 
ย่างลำพังจั่ง
A 
ซี่
 
สิ่งที่อ้ายนั้นเ
D 
ฮ็ด 
 
บ่ได้เจ็บแ
F#m 
ค่ใจ
 
เจ็บฮอดทาง
Bm 
สิไป 
 
ชีวิตน้องจา
A 
กนี้
 
คัน
G 
ฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี 
 
ฝากชีวิต
D 
นำอ้าย
A 

 
คือบ่ฆ่า
Bm 
น้อง 
 
ให้น้องตายๆไ
F#m 
ปสา
 
คือบ่บอก
Bm 
ลา 
 
ให้มันขาดโลด
F#m 
หัวใจ
 
แต่ล่ะ
Em 
วันที่เราคบกั
Bm 
นอยู่ 
 
บ่
Em 
ตายกะส่ำต
D 
าย
 
มอบชี
Em 
วิตที่เหลือให้
Bm 
อ้าย
 
แต่อ้
G 
ายเฮ็ดให้แต่มี
A 
น้ำตา

 
เลิกงา
F#m 
นมา 
 
บ่มีดอกถามว่าเ
Bm 
มื่อยบ่
 
มีแต่ไ
F#m 
ปต่อ 
 
ลังมื้อแจ้งอ้ายจั่ง
Bm 
คืนมา
 
เอาเงิน
Em 
เก็บเทียวไปใ
Bm 
ช้เล่น
 
บ่คิด
Em 
เห็นว่าไผซอย
D 
หา
 
ภาพ
Em 
วันผูกแขน 
 
ทวง
Bm 
ถามน้องมา
 
ว่าสัญ
A 
ญา 
 
กัน
F#m 
ไว้บ่แม่นแ
Bm 
บบนี้

 
ไผว่าสิบ่
D 
ตั๋ว 
 
ไผว่าสิบ่
F#m 
เฮ็ด
 
ให้ความฮัก
Bm 
เฮามัน
A 
พัง
 
ไผว่าสิ
G 
พาหา 
 
ไผว่าสิ
F#m 
พาสร้าง
 
คือปล่อยกัน
Em 
ย่างลำพังจั่ง
A 
ซี่
 
สิ่งที่อ้ายนั้นเ
D 
ฮ็ด 
 
บ่ได้เจ็บแ
F#m 
ค่ใจ
 
เจ็บฮอดทาง
Bm 
สิไป 
 
ชีวิตน้องจา
A 
กนี้
 
คัน
G 
ฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี 
 
ฝากชีวิต
D 
นำอ้าย

INSTRU | Bm F#m | G A | ( 2 Times )
INSTRU | Bm F#m | G A |
INSTRU | Bm F#m | G | A |

 
ไผว่าสิบ่
D 
ตั๋ว 
 
ไผว่าสิบ่
F#m 
เฮ็ด
 
ให้ความฮัก
Bm 
เฮามัน
A 
พัง
 
ไผว่าสิ
G 
พาหา 
 
ไผว่าสิ
F#m 
พาสร้าง
 
คือปล่อยกัน
Em 
ย่างลำพังจั่ง
A 
ซี่
 
สิ่งที่อ้ายนั้นเ
D 
ฮ็ด 
 
บ่ได้เจ็บแ
F#m 
ค่ใจ
 
เจ็บฮอดทาง
Bm 
สิไป 
 
ชีวิตน้องจา
A 
กนี้
 
คัน
G 
ฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี 
 
ฝากชีวิต
D 
นำอ้าย

G 
คันฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี.. 
 
ฝากชีวิตไว้นำอ้
D 
าย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites