INTRO | Em |
INTRO | Dm Em | F | G |

 
นั่
Am 
งกินข้าว..แซบ
กว่าเก่า
 
ในชุ
ดเฮ็ดงานโต
ใหม่
 
บ่ต้อ
Am 
งคอยแคร์..สายต
Em 
าผู้ใด๋
 
บ่มีไผ
เว้าพื้นคือเก่

 
เคย
Am 
ถืกตั๋ว 
 
เป็น
ชู้เพิน
 
จนคนเอิ้
นว่าไปแย่งแฟนเข
 
ตั๋วว่
Am 
าสิแต่ง 
 
ตั๋วว่
Em 
าฮักเฮา
 
ถืกหล
อกจั่งซี่..มาหลายนิค

 
นี่คือความหวั
Dm 
งเทื่อสุดท้า
 
ขออย่ามีไผ
Em 
มาตั๋วมาต้
Am 
 
น้ำตาที่
Dm 
เคยไหล 
 
กับใจที่
Em 
เคยล้ม
 
มันเมื่
อยแล้วเนาะ 
 
ที่ต้องพ้อแต่เรื่องร้า
ยๆ

 
ให้เป็นนิคม
Am 
สุดท้าย 
 
โรงงา
Em 
นสุดท้าย
 
หอพั
กสุดท้ายได้บ่
 
จื่
Dm 
อแล้วใจ 
 
บ่อยากไห้
Em 
แล้วหนอ
 
บ่อยากพ้
อแล้วคนบ่จริงใจ
 
ให้พ้อแห
Am 
น่ความฮัก 
 
ให้พ้อแหน่
Em 
ความฝัน
 
ให้พ้อแหน่
คนฮักกันบ่ถิ่มไป
 
เมื่อยต้องเก็
Dm 
บกระเป๋า 
 
เมื่อยต้องเริ่
Em 
มต้นใหม่
 
บ่อยา
กเปลี่ยนยูนิฟอร์มให
ม่..อีกแล้ว

INSTRU | Am | G | Am | G |
INSTRU | Am Em | F C |
INSTRU | Dm Em | F | G |

 
นี่คือความหวั
Dm 
งเทื่อสุดท้า
 
ขออย่ามีไผ
Em 
มาตั๋วมาต้
Am 
 
น้ำตาที่
Dm 
เคยไหล 
 
กับใจที่
Em 
เคยล้ม
 
มันเมื่
อยแล้วเนาะ 
 
ที่ต้องพ้อแต่เรื่องร้า
ยๆ

 
ให้เป็นนิคม
Am 
สุดท้าย 
 
โรงงา
Em 
นสุดท้าย
 
หอพั
กสุดท้ายได้บ่
 
จื่
Dm 
อแล้วใจ 
 
บ่อยากไห้
Em 
แล้วหนอ
 
บ่อยากพ้
อแล้วคนบ่จริงใจ
 
ให้พ้อแห
Am 
น่ความฮัก 
 
ให้พ้อแหน่
Em 
ความฝัน
 
ให้พ้อแหน่
คนฮักกันบ่ถิ่มไป
 
เมื่อยต้องเก็
Dm 
บกระเป๋า 
 
เมื่อยต้องเริ่
Em 
มต้นใหม่
 
บ่อยา
กเปลี่ยนยูนิฟอร์มให
ม่..อีกแ
ล้ว

 
เมื่อยต้องเก็
Dm 
บกระเป๋า 
 
เมื่อยต้องเริ่
Em 
มต้นใหม่
 
บ่อยา
กเปลี่ยนยูนิฟอร์มให
ม่..อีกแล้ว

OUTRO | Am G | F C |
OUTRO | Dm Em | F | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites