คิดฮอดแฮงแล้วเด้ – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน


INTRO | C | G | F | G |

 
ตอบมาแนว่
าอยู่ไส 
 
ตอบมาแนว่าอยู่กับไผ
 
ตอบแนแม๊อ
ยู่ใกล้หรือไกล
 
ส่อยตอบมาแนอย่าให้คิดหลาย
 
 
ฮือ..
 คิดฮอดอ้าย

INSTRU | C | G | F | G | C |

 
คือเงียบแท้หนอ
 คือมิดแท้ห
Em 
นอ
 
ทาง
Am 
นั้นเป็นจังใด๋
 
ดน
เติบแล้วเด้อ้าย
 บ่ได้พ้อ
กัน
 
จนน้อง
แอบคิดไปเอง
 
ว่าน้องคง
Em 
หมดความสำคัญ
Am 
       
 
อ้ายยัง
บ่ได้ลืมกัน
 บ่แม่น 
 
แม่น
บ่

 
* น้องใจบ่ดี
Em 
อย่าหายไปแบบนี้ได้บ่
Am 
 
น้องย่าน
Dm 
อ้ายลืมคิดพ้อ 
 
จากฮัก
..
 
ย่านกลายเป็นอก
หัก

 
** คิดฮอดแฮงแล้วเด๊ะ
 คิดฮอดแฮงแล้วเ
Em 
ด๊ะ
 
ไปหล่อไปเท่
Am 
..ไปจอบส่อง
ผู้สาวทางใด๋
 
คือบ่ม
าเบิ่งหัวใจ
คนที่อ้าย
เคยบอกว่า
ฮัก
 
คิด
ฮอดแฮงแล้วเด๊ะ
 เฟซ 
 
ไลน์กะออน
Em 
 อ้ายกะบ่ทัก
Am 
 
เป็นหยัง
คือจังเงียบคัก
Dm 
 หรือน้องอกหัก
 อีหลีแล้ว
บ้อ       

 
ถ้ายังฮักกัน
 ยังคิดฮอด
Em 
กัน 
 
กะ
Am 
ทักหากันแน
 
คอน
เฟิร์ม
ว่าอ้ายยังแคร์
 ยังฮัก 
 
ยัง
รอ

INSTRU | C Em | Am G | F G | C G |
INSTRU | C Em | Am G | Dm G | C |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ตอบมาแนว่
าอยู่ไส 
 
ตอบมาแนว่าอยู่กับไผ
 
ตอบแนแม๊อ
ยู่ใกล้หรือไกล
 
ส่อยตอบมาแนอย่าให้คิดหลาย ฮือ
..       
 
บ่ฮู้อ้ายสิฮู้บ่..
Dm 
       น้
องคิดฮอดอ้ายแฮงแล้วเด๋..

OUTRO | C | G | F | G | C |