คนกระจอก บุ๊ค ศุภกาญจน์


INTRO | F | Dm | Bb | C |

F 
คั่นมีเงินมีทอง 
 
ฮั่งมีคือเขามันคงสิเข้าท่า
Dm 
ขี้บ่ถึกป่องเลยมาลี้ไห้อยุ่ท่งนา
Bb 
บ่ได้มีเงินเป็นล้าน 
 
ข่อยมันบ่มาตรฐาน
C 
คุณภาพชีวิตบ่ดี

F 
คนที่ย่างเข้ามาในชีวิตเจ้ากะมากมาย
 
พร้อม
Dm 
นำความสุขสบายมาให้เจ่าละเบ๋อคนดี
Bb 
บ่คืออ้าย.. 
 
 
C 
มันตกเกรดกระจอกไป

Dm 
ฮักส่ำได 
 
กะ
Am 
ฮักเบิดหัวใจ
 
แต่
Bb 
มันคงเป็นไปบ่ได้
 
คนกระจ
C 
อกมันคงสู้ไผ๋บ่ได้

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
แต่
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั้งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกร
F 
ะจอก
C 

 
ระเ
F 
บิดเวลาลงแล้ว 
 
มอหลำคงสิต้องอ่วย
Dm 
นาฬิกาแล่นจ้อ สิจำฮ่าง ดอกห่างลา
Bb 
เจ้าอยุ่สูงเทิงก้อนขี้ฟ้า 
 
อ้ายมันบ่มีราคา
C 
มันตกเกรด 
 
กระจอกไป

Dm 
ฮักส่ำได 
 
กะ
Am 
ฮักเบิดหัวใจ
 
แต่
Bb 
มันคงเป็นไปบ่ได้
 
คนกระจ
C 
อกมันคงสู้ไผ๋บ่ได้..

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั่งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นคนกระจอก

INSTRU | F | Dm | Bb | C | ( 2 Times )
(ที่มันเป็นคนกระจอก..บักคนกระจอกเอ้ย..)

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ้าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั่งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะ..

 
กะอ้
F 
ายเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
 
กับคน
Dm 
ดีๆ 
 
จั่งเจ่าอ้ายมันบ้านนอกบ่ทันสมัยคือไผ๋
 
อ้าย
Bb 
คงสู้เขาบ่ได้ดอก 
 
เทียบกับเขาบ่ได้ดอก
 
อ้าย
C 
มันกระจอกกะโหลกกะลาเกินคำบรรยาย

 
บ่ห
F 
ล่อหน้าตาบ่ดี 
 
หน้าดำปี้ๆคือจั้งขี้ถ่าน
 
บ่คือเขาดอ
Dm 
กคนดี 
 
โอ้ยยย..
Bb 
.
C 
ผิดที่อ้ายนิล่ะนี่มันเป็นค
F 
นกระจอก..
Dm 
 
ที่มันเป็นค
Bb 
นกระจอก..
C 
 
อ้ายมันแค่ค
F 
นกระจอก..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites