ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น


INTRO | A E | F#m E | D | E |

A 
เจ็บมามากเท่าไหร่ หัวใ
E 
จไม่เคยจำ
 
ทั้ง
F#m 
ที่รู้เธอเป็นคนทำ 
 
ให้ฉันต้องน
E 
อนเสียน้ำตา
A 
ยังรักเขา ยังทุ่มเ
E 
ทแรงและเวลา
 
แต่ได้
F#m 
ใจพังๆกลับมา 
 
ช่างไร้
E 
ค่าเสียจริงเรา

 
ถ้าเธอนั้นไ
D 
ม่รักกัน 
 
แล้วใซจึงเ
E 
ดินเข้ามา
 
ช่วง
C#m 
เวลาที่ฉันอ่อ
F#m 
นแอ
 
แต่วัน
D 
นี้กลับไม่แยแส 
 
ไม่ส
E 
นใจ

 
ฉันมันไม่
A 
ดีอย่างที่ใครเ
E 
ป็น
 
ฉันมันไม่
F#m 
เด่นไม่รวยเงินท
E 
อง
 
ไม่มีรถ
D 
หรู.. 
 
มีแต่รถเค
E 
รื่องคันเดิมพังๆ
 
แค่รักเก่
A 
าๆปล่อยให้มัน
E 
จม
 
เรื่องราวเ
F#m 
ก่าๆให้ปล่อยตาม
E 
ลม
 
ไม่ต้องคาดห
D 
วัง..
 
ให้มันต
E 
ายไปกับหัวใจที่ฉันเคยใ
A 
ห้เธอ 
 
 
E 

 
เมื่อเ
A 
ธอเลือกแล้ว 
 
ฉันคง
E 
ทำอะไรไม่ได้
 
มันคง
F#m 
เดินต่อไปไม่ไหว 
 
เยื่อใ
E 
ยเรามันคงหาย

D 
เธอ 
 
คงลืมรักของเ
E 
ราไป
 
มันไม่
C#m 
มีความหมายกับใ
F#m 
จอีกแล้ว
 
ฉันคงป
D 
ล่อย 
 
อยากให้เธอ
E 
มีความสุขกับเขา

 
ฉันมันไม่
A 
ดีอย่างที่ใครเ
E 
ป็น
 
ฉันมันไม่
F#m 
เด่นไม่รวยเงินท
E 
อง
 
ไม่มีรถ
D 
หรู.. 
 
มีแต่รถเค
E 
รื่องคันเดิมพังๆ
 
แค่รักเก่
A 
าๆ 
 
ปล่อยให้มัน
E 
จม
 
เรื่องราวเ
F#m 
ก่าๆ 
 
ให้ปล่อยตาม
E 
ลม
 
ไม่ต้องคาดห
D 
วัง..
 
ให้มันต
E 
ายไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้เธอ

INSTRU | A E | F#m E | D | E |

 
ถ้าเธอนั้นไ
D 
ม่รักกัน 
 
แล้วใซจึงเ
E 
ดินเข้ามา
 
ช่วง
C#m 
เวลาที่ฉันอ่อ
F#m 
นแอ
 
แต่วัน
D 
นี้กลับไม่แยแส 
 
ไม่ส
E 
นใจ

 
ฉันมันไม่
A 
ดีอย่างที่ใครเ
E 
ป็น
 
ฉันมันไม่
F#m 
เด่นไม่รวยเงินท
E 
อง
 
ไม่มีรถ
D 
หรู.. 
 
มีแต่รถเค
E 
รื่องคันเดิมพังๆ
 
แค่รักเก่
A 
าๆปล่อยให้มัน
E 
จม
 
เรื่องราวเ
F#m 
ก่าๆให้ปล่อยตาม
E 
ลม
 
ไม่ต้องคาดห
D 
วัง..
 
ให้มันต
E 
ายไปกับหัวใจที่ฉันเคยใ
A 
ห้เธอ

 
ให้มันต
D 
ายไปกับหัวใ
E 
จ.. 
 
ที่ฉันเคยใ
A 
ห้เธอ…