กลัวเธอเปลี่ยนไป เสี่ยป๊อป สักลาย


INTRO | F G | C | F G | C | G |

 
เมื่อมีเหตุ
C 
ผล 
 
วั
G/B 
นนี้ที่ต้องห่า
Am 
งกัน
 
วันนี้ที่ฉันห่างเ
F 
ธอ 
 
ใจเ
G 
พ้อเรื่องราวหมื่
C 
นพัน
 
เราต้องห่าง
F 
กัน 
 
ใจ
G 
คอฉันมันไม่
C 
ดี
 
ไม่
Am 
อยากให้มีวั
Dm 
นนี้
 
วันที่ฉันเ
G 
ธอห่างกันหลายโ
C 

 
ก็เพราะว่าใจฉันก
F 
ลัว
 
กลัวห่าง
G 
กันเธอมีใ
C 
คร
 
กลัวเธอเจอคนใ
F 
หม่
 
กลัวเจอใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า
 
ฉันกลัวต้องเสียน้ำ
F 
ตา
 
ถ้าเธอหายห
G 
น้าไปกับคน
C 
อื่น
Am 
กลัวรักเราต้องข่ม
Dm 
ขื่น
 
เมื่อเราห่าง
G 
กันเธอแปรผัน
C 
ใจ

 
ฉันก
G 
ลัวว่าวันเว
C 
ลา
 
จะนำ
G/B 
พาให้ต้องห่า
Am 
งเหิน
 
กลัวรักเราต้องห่างเ
F 
กิน
 
กลัวเธอเ
G 
ดินเส้นทางสายใ
C 
หม่
 
กลัวใจเธอจะผันไ
F 
 
กลัวอะไ
G 
รในทางไ
Am 
ม่ดี
 
รีบกลับมาหาสั
Dm 
กที
 
อย่าปล่อยอย่าง
G 
นี้ให้ใจฉันก
C 
ลัว
G 

INSTRU | C G/B | Am | F G | C |
INSTRU | F G | C Am | Dm G | C |

 
ก็เพราะว่าใจฉันก
F 
ลัว
 
กลัวห่าง
G 
กันเธอมีใ
C 
คร
 
กลัวเธอเจอคนใ
F 
หม่
 
กลัวเจอใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า
 
ฉันกลัวต้องเสียน้ำ
F 
ตา
 
ถ้าเธอหายห
G 
น้าไปกับคน
C 
อื่น
Am 
กลัวรักเราต้องข่ม
Dm 
ขื่น
 
เมื่อเราห่าง
G 
กันเธอแปรผัน
C 
ใจ

 
ฉันก
G 
ลัวว่าวันเว
C 
ลา
 
จะนำ
G/B 
พาให้ต้องห่า
Am 
งเหิน
 
กลัวรักเราต้องห่างเ
F 
กิน
 
กลัวเธอเ
G 
ดินเส้นทางสายใ
C 
หม่
 
กลัวใจเธอจะผันไ
F 
 
กลัวอะไ
G 
รในทางไ
Am 
ม่ดี
 
รีบกลับมาหาสั
Dm 
กที
 
อย่าปล่อยอย่าง
G 
นี้ให้ใจฉันก
C 
ลัว
G 

 
กลับมาหากันสั
Dm 
กที
 
หายไปพัน
G 
นี้รู้ม้ายฉานก
F 
ลัว
Ab 
Bb 
C