INTRO | G | Em | C | D |

 
มาเ
G 
ฮ็ดให้ฮู้สึกดีบ่ดน 
 
กะ
Em 
ไปมีคนใหม่
 
แต่ถ
C 
ามแหน่บ้อ 
 
หัวใ
Bm 
จมื้อนี้
 
มัน
Am 
พร้อมสิลืมแล้ว
D 
บ่
 
G 
ชทยังบ่ทันลบ 
 
 
Bm 
จบยังบ่ทันได้
 
ผ่านไ
Em 
ปกะน้ำตาคลอ
 
คำ
C 
ว่าฮักเด้อ 
 
ฮัก
Bm 
หลายกะด้อ
 
อ้า
Am 
ยคง 
 
บ่ได้ใส่ใจพิมพ์อี
D 
หลี

 
แต่เ
C 
ฮานี่ติ 
 
สิ
D/F# 
ตาย
 
ย้อนคำ
Bm 
ฮักง่ายๆ 
 
ที่
Em 
เขาบ่ใส่ใจ
Am 
ลบบ่ออก 
 
บอกบ่ได้
 
ว่าเจ็บห
C 
ลาย เจ็บแฮง  
C 
ส่ำได๋

 
ผ่านไ
G 
ปแล้วความ
D/F# 
ฮักเพียงแค่ชั่ว
Em 
คราว
 
แต่เจ็บยังอยู่หม่อง
Am 
เก่า 
 
ยังส่ำเ
D 
ก่าบ่บรรเทาไ
G 
ด้
 
เสีย
G 
ฮัก 
 
แล้วเป็น
D/F# 
หยังจั่งต้องเสี
Em 
ยใจ
 
แค่เสียคนที่บ่จริ
Am 
งใจ 
 
ยังสิเ
D 
อาน้ำตา 
 
 
G 
ฆ่าเจ้าของ

INSTRU | G | Em | C | D |

 
มาลอง
G 
ฮักแล้วกะหนีไป
 
หัวใจขอ
Em 
งอ้ายเลือดเย็นอีหลี
 
ถอนใ
C 
จบ่ทัน 
 
บ่
Bm 
ฮู้จักหนี
 
สิลืม
Am 
คนที่เข้ามาแค่ผ่าน
D 
ไป

 
แต่เ
C 
ฮานี่ติ 
 
สิ
D/F# 
ตาย
 
ย้อนคำ
Bm 
ฮักง่ายๆ 
 
ที่
Em 
เขาบ่ใส่ใจ
Am 
ลบบ่ออก 
 
บอกบ่ได้
 
ว่าเจ็บห
C 
ลาย เจ็บแฮง  
C 
ส่ำได๋

 
ผ่านไ
G 
ปแล้วความ
D/F# 
ฮักเพียงแค่ชั่ว
Em 
คราว
 
แต่เจ็บยังอยู่หม่อง
Am 
เก่า 
 
ยังส่ำเ
D 
ก่าบ่บรรเทาไ
G 
ด้
 
เสีย
G 
ฮัก 
 
แล้วเป็น
D/F# 
หยังจั่งต้องเสี
Em 
ยใจ
 
แค่เสียคนที่บ่จริ
Am 
งใจ 
 
ยังสิเ
D 
อาน้ำตา 
 
 
G 
ฆ่าเจ้าของ

INSTRU | G D/F# | Em | Am D | G |
INSTRU | G D/F# | Em | Am D | G |

 
ผ่านไ
G 
ปแล้วความ
D/F# 
ฮักเพียงแค่ชั่ว
Em 
คราว
 
แต่เจ็บยังอยู่หม่อง
Am 
เก่า 
 
ยังส่ำเ
D 
ก่าบ่บรรเทาไ
G 
ด้
 
เสีย
G 
ฮัก 
 
แล้วเป็น
D/F# 
หยังจั่งต้องเสี
Em 
ยใจ
 
แค่เสียคนที่บ่จริ
Am 
งใจ 
 
ยังสิเ
D 
อาน้ำตา 
 
 
G 
ฆ่าเจ้าของ

 
เสีย
G 
ฮัก 
 
แล้วเป็น
D/F# 
หยังจั่งต้องเสี
Em 
ยใจ
 
แค่เสียคนที่บ่จริ
Am 
งใจ 
 
ยังสิเ
D 
อาน้ำตา 
 
 
G 
ฆ่าเจ้าของ

INSTRU | G | Em | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites