INTRO | G | C | Em | C | ( 2 Times )

G 
ให้โอกาสฉันหน่อย 
 
 
C 
ได้สบตานิดหน่อย
Am 
เพียงแค่นั้น 
 
มันก็เห
C 
มือนดั่งฝัน

G 
ให้เวลาฉันหน่อย 
 
 
C 
ไม่ต้องให้ฉันบ่อย
Em 
ฉันยังคอยให้เธอตอ
C 
บข้อความ

Em 
ที่ยังคงส่งให้เธอทุก
C 
วันแม้ตอนที่ยังไม่ตื่น
Em 
ที่ยังคงบอกฝันดีทุก
C 
คืน 
 
ฉันรู้ดี
Cm 
เสมอ

 
เพราะเ
G 
ธอไม่เคย 
 
หันม
C 
องกลับมา
 
แค่
Em 
เพียงสบตา 
 
เธอก็เดินหนี
C 
ไป
 
เพราะเ
G 
ธอไม่เคย 
 
หันม
C 
องกลับมา
 
แค่
Em 
เพียงสบตา 
 
เธอก็เดินหนีไ
C 

INSTRU | Em | C | Em | C | Cm |

G 
ทักทายกันนิดหน่อย 
 
 
C 
ไม่ต้องทักฉันบ่อย
Em 
เพียงได้อยู่ตรงนี้ 
 
 
C 
มันก็ดีแค่ไหน

G 
ให้เวลาฉันหน่อย  
C 
ไม่ต้องให้ฉันบ่อย
Em 
ฉันยังคอยให้เธอต
C 
อบข้อความฉัน

Em 
ที่ยังคงส่งให้เธอทุก
C 
วันแม้ตอนที่ยังไม่ตื่น
Em 
ที่ยังคงบอกฝันดีทุก
C 
คืน 
 
ฉันรู้ดี
Cm 
เสมอ

 
เพราะเ
G 
ธอไม่เคย 
 
หันม
C 
องกลับมา
 
แค่
Em 
เพียงสบตา 
 
เธอก็เดินหนี
C 
ไป
 
เพราะเ
G 
ธอไม่เคย 
 
หันม
C 
องกลับมา
 
แค่
Em 
เพียงสบตา 
 
เธอก็เดินหนีไ
C 

 
เพราะเ
G 
ธอไม่เคย 
 
หันม
C 
องกลับมา
 
แค่
Em 
เพียงสบตา 
 
เธอก็เดินหนี
C 
ไป
 
เพราะเ
G 
ธอไม่เคย 
 
หันม
C 
องกลับมา
 
แค่
Em 
เพียงสบตา 
 
เธอก็เดินหนีไ
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites