INTRO | C D | Bm Em | Am Cm | G D |

G 
ฮู้สึก 
 
บ่แม่น
Bm 
บ่ฮู้สึก
 
ว่าลึ
C 
กๆ 
 
อ้
D 
ายบ่คือเ
G 
ก่า
C 
คบกันมาหลาย
D 
ปี
 
ฮอดมื้
Bm 
อนี้พอฮู้อ
Em 
ยู่ว่า
Am 
เตะใจน้องเข้าป่า 
 
ไปแล้วแ
D 
ม่นบ่

 
น้อ
G 
งเจ็บ 
 
บ่แม่
Bm 
นน้องบ่เจ็บ
 
แต่ใจน้
C 
องยัง
D 
ฮักอ้ายคือเ
G 
ก่า
 
สิ
C 
บ่ถามว่าผู้ใ
D 
ด๋
 
เข้ามา
Bm 
ม้างทางฮักสอ
Em 
งเฮา
 
น้อง
Am 
เต็มใจรับความเศ
D 
ร้า 
 
เพราะมีค
G 
นขอ

 
เพราะ
C 
ว่า 
 
ฟ้า
D 
สั่ง
 
ฟ้า
G 
สั่งให้เ
D/F# 
กิดมาฮั
Em 
กเจ้า 
 
 
D 
 
บ่
C 
สนว่าสิเจ็บสิเห
D 
งา 
 
แค่ได้ฮักก็
G 
พอ
 
เพราะ
C 
ว่า 
 
ฟ้
D 
าสั่ง
 
ฟ้าเพิ่น
G 
สั่งว่
D/F# 
าให้น้อง
Em 
รอ 
 
 
D 
 
ถึงมื้อ
C 
นี้อ้ายสิลืมคิดพ้อ 
 
น้องกะสิ
Am 
รอ
 
จนกว่าน้องสิเบิดลมหา
D 
ยใจ

INSTRU | C G | C G | C Bm | Am D |
INSTRU | C Cm | Bm Em | Am A7 | D |

 
น้อ
G 
งเจ็บ 
 
บ่แม่
Bm 
นน้องบ่เจ็บ
 
แต่ใจน้
C 
องยัง
D 
ฮักอ้ายคือเ
G 
ก่า
 
สิ
C 
บ่ถามว่าผู้ใ
D 
ด๋
 
เข้ามา
Bm 
ม้างทางฮักสอ
Em 
งเฮา
 
น้อง
Am 
เต็มใจรับความเศ
D 
ร้า 
 
เพราะมีค
G 
นขอ

 
เพราะ
C 
ว่า 
 
ฟ้า
D 
สั่ง
 
ฟ้า
G 
สั่งให้เ
D/F# 
กิดมาฮั
Em 
กเจ้า 
 
 
D 
 
บ่
C 
สนว่าสิเจ็บสิเห
D 
งา 
 
แค่ได้ฮักก็
G 
พอ
 
เพราะ
C 
ว่า 
 
ฟ้
D 
าสั่ง
 
ฟ้าเพิ่น
G 
สั่งว่
D/F# 
าให้น้อง
Em 
รอ 
 
 
D 
 
ถึงมื้อ
C 
นี้อ้ายสิลืมคิดพ้อ 
 
น้องกะสิ
Am 
รอ
 
จนกว่าน้องสิเบิดลมหา
D 
ยใจ

 
สิเ
C 
จ็บสิปวดส่ำไ
D 
ด๋.. 
 
สิฮักแต่อ้ายค
G 
นเดียว
Gmaj7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites