INTRO | Dm | Am | Gm | Dm |
INTRO | Dm | Am | Gm | Dm |
INTRO | Dm | Am | Gm C | Dm |
INTRO | Dm | Am | Gm C | Dm |

 
โดนแล้ว
Dm 
หนา บ่ได้พ้อ ยัง
Am 
จำได้บ่หนอ
 
ที่
Gm 
เฮาเคยเล่นแม่พ่อ 
 
จำไ
Dm 
ด้บ่ 
 
เจ้าจำได้บ่
 
ตอน
Dm 
น้อยๆ บ่เป็นจั่งซี่ เจ้า
Am 
จ่อยและแหล่ปี้ลี้
 
บ่
Gm 
สวยบ่งามแนวนี้ 
 
มามื้อ
Dm 
นี้คือเปลี่ยนไป
 
บ่
Bb 
คิดบ่ฝัน 
 
เล่นนำ
Dm 
กันมาแต่น้อย
Bb 
ใหญ่ขึ้นมาสิงามห
C 
ลาย

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..
Am 

INSTRU | Dm | Am | Gm | Dm |

 
โดนแล้ว
Dm 
หนา บ่ได้พ้อ ยัง
Am 
จำได้บ่หนอ
 
ที่
Gm 
เฮาเคยเล่นแม่พ่อ 
 
จำไ
Dm 
ด้บ่ 
 
เจ้าจำได้บ่
 
ตอน
Dm 
น้อยๆ บ่เป็นจั่งซี่ เจ้า
Am 
จ่อยและแหล่ปี้ลี้
 
บ่
Gm 
สวยบ่งามแนวนี้ 
 
มามื้
Dm 
อนี้คือเปลี่ยนไป
 
บ่
Bb 
คิดบ่ฝัน 
 
เล่นนำ
Am 
กันมาแต่
Dm 
น้อย
 
Bb 
หญ่ขึ้นมาสิงามห
C 
ลาย

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..

Dm 
จำได้ดี 
 
ยัง
Am 
จำบ่ลืม 
 
 
Gm 
ลืมกันได้แนวไ
C 
ด๋..
Dm 
Dm 
ถึงมื้อนี้หน้า
Am 
ตาสิเปลี่ยนไป 
 
 
Gm 
แต่หัวใ
C 
จคือ
Dm 
เก่า..
Dm 
จำได้ดี 
 
ยัง
Am 
จำบ่ลืม 
 
 
Gm 
ลืมกันไ
C 
ด้แนวไ
Dm 
ด๋..
Dm 
ถึงมื้อนี้หน้า
Am 
ตาสิเปลี่ยนไป 
 
 
Gm 
แต่หัวใ
C 
จ..  
Dm 
คือเก่า

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | Dm | Gm | C |

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..

OUTRO | Dm | Am | Gm C | Dm |
OUTRO | Dm | Am | Gm C |
OUTRO | Dm | Dm Am | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites