เมื่
F#m 
อคืน 
 
ฉัน
B 
ฝัน 
 
ฝันว่าค
E 
นทุกคนเท่ากัน
 
โอ้ใน
F#m 
ฝัน 
 
 
B 
มันช่างสวยง
E 
าม
 
มี
F#m 
เธอ 
 
อยู่กับ
B 
ฉัน 
 
ใต้แ
E 
สงของเงาพระจันทร์
 
โอ้ใ
F#m 
นฝัน 
 
ที่ไ
B 
ม่มี 
 
คนฆ่า
E 
กัน

F#m 
เห็น 
 
เด็กน้
B 
อย 
 
เติบโ
E 
ตด้วยตัวเขาเอง
 
คน
F#m 
สวน 
 
แม่ค
B 
รัว 
 
ร้องรำ
E 
ทำเพลง
 
เพราะ
F#m 
ในฝันนั้นไม่
B 
มี 
 
สิ่งใ
E 
ดต้องกลัวต้องเกรง
F#m 
ทำตามใจตัวเ
B 
อง 
 
ชีวิตตัวเ
E 
อง

F#m 
ฝัน 
 
ในยามรุ่งส
B 
าง 
 
มันเห
E 
มือนยังพอมีทาง
F#m 
อยากให้
B 
มันเป็นจริงสั
E 
กที
F#m 
อยู่ใต้ร่มเ
B 
งา 
 
ของกันและ
E 
กัน 
 
ไม่ใช่บารมี
 
ยังคง
F#m 
ฝัน 
 
ถึงโลก
B 
ที่ 
 
เราเท่า
E 
กัน

INSTRU | F#m | B | E | E | ( 2 Times )

F#m 
เห็น.. 
 
ตัวเ
B 
อง 
 
และครอบค
E 
รัวอยู่ด้วยกัน
 
ไม่แบ่ง
F#m 
ข้าง 
 
ไม่แบ่ง
B 
กัน 
 
ว่าใครสีใ
E 
 
ได้กรา
F#m 
บเท้าครอบค
B 
รัว 
 
ไม่ใ
E 
ช่เท้าใคร
 
ในเส้น
F#m 
ทางที่ฉันเดินไ
B 
ป 
 
ทุกคนยิน
E 
ดี

INSTRU | F#m | B | E | E | ( 2 Times )

F#m 
ฝัน 
 
ในยามรุ่งส
B 
าง 
 
มันเห
E 
มือนยังพอมีทาง
F#m 
อยากให้
B 
มันเป็นจริงสั
E 
กที
F#m 
อยู่ใต้ร่มเ
B 
งา 
 
ของกันและ
E 
กัน 
 
ไม่ใช่บารมี
 
ยังคง
F#m 
ฝัน 
 
ถึงโลก
B 
ที่เราเท่า
E 
กัน

 
ยังค
F#m 
งฝัน 
 
ถึงโลก
B 
ที่.. 
 
เราเท่ากัน..
E 
.

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites