Tune to Eb
INTRO | C D | G | C D | G |

 
อยากจะถ
C 
ามเธอเป็นอย่าง
D 
ไรในคืนอย่า
G 
งนี้
 
อยากจะ
C 
รู้เธอยังอยู่
D 
ดีสบายดีอยู่หรือ
G 
ไร

 
ในคืนอ้างว้
C 
าง 
 
คืนไร้แสงไ
D 
 
ในคืนที่
Bm 
มองไปไม่เห็น
Em 
ดาว
 
ในคืนเหน็บ
Am 
หนาว 
 
เธอนอนหลับ
C 
ฝันเรื่องเดิมอยู่ไ
D 
หม

 
อยากจะ
C 
ถามเธอนอนหลับ
D 
ตาลงได้หรือเ
G 
ปล่า
 
ความปวดร้
C 
าวที่เธอเผ
D 
ชิญ 
 
ยังคงอยู่ไ
G 
หม
 
ตื่นจาก
C 
ฝันที่มันเลื่อนล
D 
อย
 
ที่ยังเฝ้า
Bm 
คอยหลอกหลอนดว
Em 
งใจ
 
จะข่มตา
Am 
นอน 
 
ก็นอนไม่ไ
D 
หว 
 
เหมือนคน
G 
บ้า

 
และวันพรุ่
C 
งนี้จะเป็นอย่างไ
D 
ง 
 
ใครเลยจ
G 
ะรู้
 
แต่ในคืน
C 
นี้ฉันลืมตา
D 
อยู่ 
 
และฉันไม่รู้จะหลับไ
G 
หม
 
เพราะฉันยังห
C 
วัง 
 
จุดหมายใน
D 
ใจ
 
จะเดินม
Bm 
าถึง 
 
ในแสงวันใ
Em 
หม่
 
ให้ตื่นครา
Am 
วนี้ 
 
มันมีความห
C 
มาย 
 
ยิ่งกว่าครั้งไ
D 
หน

 
เธออาจสง
C 
สัย 
 
ว่าเพราะเหตุ
D 
ใด 
 
ทำไมฉัน
G 
ตื่น
 
อาจเพราะฉัน
C 
ฝืน 
 
ข่มตาวาด
D 
ฝัน
 
เหมือนที่ผ่านมาไม่ไ
G 
หว

 
คงดีกว่า
C 
นี้ 
 
ถ้าฉันนอน
D 
ลง
 
แล้วถูกโอบ
Bm 
กอด 
 
ด้วยฝันดีเรื่องใ
Em 
หม่
 
แต่ถ้าหลับใ
Am 
หล 
 
แล้วยังต้องเจอฝันร้
D 
าย
 
ฉันขอลืม
G 
ตา

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am C | D |

 
และวันพรุ่
C 
งนี้จะเป็นอย่างไ
D 
ง 
 
ใครเลยจ
G 
ะรู้
 
แต่ในคืน
C 
นี้ฉันลืมตา
D 
อยู่ 
 
และฉันไม่รู้จะหลับไ
G 
หม
 
เพราะฉันยังห
C 
วัง 
 
จุดหมายใน
D 
ใจ
 
จะเดินม
Bm 
าถึง 
 
ในแสงวันใ
Em 
หม่
 
ให้ตื่นครา
Am 
วนี้ 
 
มันมีความห
C 
มาย 
 
ยิ่งกว่าครั้งไ
D 
หน

 
และวันพรุ่
C 
งนี้จะเป็นอย่างไ
D 
ร 
 
ใครเลยจ
G 
ะรู้
 
แต่ในคืน
C 
นี้ฉันลืมตา
D 
อยู่ 
 
และฉันไม่รู้จะหลับไ
G 
หม
 
เพราะฉันยังห
C 
วัง 
 
จุดหมายใน
D 
ใจ
 
จะเดินม
Bm 
าถึง 
 
ในแสงวันใ
Em 
หม่
 
ให้ตื่นครา
Am 
วนี้ 
 
มันมีความห
C 
มายไม่เหมือนดังเ
G 
ดิม

 
ให้ตื่นคราว
C 
นี้ 
 
มันมีความห
D 
มายไม่เหมือนดังเ
G 
ดิม
 
ให้ตื่นคราว
C 
นี้ 
 
มันมีความห
D 
มายไม่เหมือนดัง.
G 
.. 
 
เดิม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites