เธอ – COCKTAIL


Capo #1

 
อยู่ไกล
Cadd9 
จนสุดสายตา 
 
ไม่อาจเห็น
Dsus4 
ว่าเราใกล้กัน
 
และทุกครั้ง
Bm 
หัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับความ
Em7 
ทรงจำ
 
นึกถึงครั้ง
Cadd9 
แรกเราพบกัน 
 
เธอและฉัน
Dsus4 
ไม่เคยต้องไกล
 
ในวันนี้
Bm 
ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภาย
Em7 
ในใจ
 
กลัวการ
Cadd9 
ที่เราไกลกัน 
 
กลัวว่าใจ
Dsus4 
จะเปลี่ยนฝัน… 
 
ไป

INSTRU | G D/F# | Em D | ( 2 Times )

 
ฝน
… 
 
พรำ
D/F# 
เปรียบเหมือนครั้ง
Em 
ฉันพบเธอ
 
แววตา
ของเธอ
Bm 
ยังคงติด 
 
ตรึง
Am 
ในใจไม่ลืม
 
รัก
… 
 
เรา
D/F# 
ยังไม่เก่า
Em 
ลงใช่ไหม
 
หรือกาลเวลา
หมุนไป
Bm 
เปลี่ยน
Am 
ใจเธอ
เป็นอีกดวง

 
* เธอ
…  
D/F# 
เธอ
Em 
ยังคิดถึง
ฉันไหม
 
เมื่อ
สองเรานั้นยัง
Bm 
ต้องห่างไกล
 
Am 
มื่อเวลาพาเรา
ให้ไกลกัน
 
รู้..
 
บ้างไ
D/F# 
หม 
 
Em 
นไกลยังคง
หวั่นไหว
 
เมื่อ
เขามองดูภาพ
Bm 
เธอทีไร 
 
นํ้
Am 
าตามันยังไหล
ออกมา

INSTRU | Em D | C |
INSTRU | Em D | D |

 
ยาดน้ำค้างในยามเ
D/F# 
ช้า 
 
กั
Em 
บลมหนาวจับใจ
 
สายลมโชยอ่อน
พัดพาความรัก
Bm 
ฉันไป 
 
ส่ง
Am 
ถึงใจ
เธอที

( * )

 
Em 
าลเวลาอาจทำ
D/F# 
ให้ใจคนเราเปลี่ยนผัน
ในวันต้องไกล
 
แต่ฉันยังคงมี
Em 
แต่เธออยู่ใน
D/F# 
หัวใจเสมอ

INSTRU | Bb F/A | Gm F | C/E Dm | Bb |
INSTRU | F C/E | Dm C | Bb | C D |

( * )

INSTRU | G D/F# | Em D | ( 2 Times )

 
เมื่อ
เขามองดูภาพ
Bm 
เธอทีไร
 
น้ำ
Am 
ตามันยังไหล

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites