เสียงแคนจากแมนชั่น – ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | C#m B | G#m | F#m G#m | C#m |

 
ได้ยินเสียง
C#m 
แคน
 
ดังลอยแล่นมาจากแมน
E 
ชั่น
 
ไผน้อพักอยู่หม่อ
C#m 
งนั่น
 
คนไกลบ้านคือเฮา
G#m 
บ่น้อ
C#m 
 
ทำนองลายล่องลาย
F#m 
เศร้า
 
ฟังแล้วเห
C#m 
งาคึดฮอดแ
F#m 
ม่พ่อ
 
สะ
E 
กิดใจให้คึ
C#m 
ดพ้อ
 
หลายสิ่งที่
B 
รออยู่ในควา
G#m 
มจำ

 
นับแต่ควา
C#m 
มจน
 
พาดิ้นรนเป็นคนไกล
E 
ถิ่น
 
ความทุกข์บีบให้ต้อ
C#m 
งดิ้น
 
ยากงานบ่เซาแต่เช้าฮอ
G#m 
ดค่ำ
C#m 
 
มาไกลหลายปีติ
F#m 
ดต่อ
 
อยู่ กท
C#m 
ม. 
 
บ่ได้ฟั
F#m 
งลำ
 
คืน
E 
นี้เหมือนแคนไ
C#m 
ถ่ถาม
 
ว่าลืมท
B 
างเมือบ้านแล้ว
E 
ไป่

 
แม่นผู้ใ
B 
ด๋ 
 
เป็น
G#m 
คนเป่าแคนก
C#m 
ะส่าง
 
แต่คนหลอยฟังมันช่างมีแฮงใจห
E 
ลาย
G#m 
 
คนอยู่แม
F#m 
นชั่น
 
ยังเป่าแคนห
C#m 
วานซ้ำบ่ย่า
F#m 
นอาย
 
ยืน
E 
ยันว่าเจ้าของเป็
C#m 
นไผ
 
ออนซอนน้ำ
F#7 
ใจเจ้าของเ
B 
สียงแคน
G#m 

 
* ลายสุดสะ
C#m 
แนน
 
เสียงแคนแล่นจากแม
E 
นชั่น
 
หล่อเลี้ยงคนเหงาไก
C#m 
ลบ้าน
 
สู้เพื่อฝันบนทางยา
G#m 
กแสน
C#m 
 
ให้แน่นเหนียวคือปั้
F#m 
นข้าว
 
คนบ้าน
C#m 
เฮาฮักกันมั่
F#m 
นแก่น
 
เป่า
E 
อีกแนเด้อหมอ
C#m 
แคน
 
ช่วยเป็นตัวแ
B 
ทนกล่อมใจไก
E 
ลบ้าน

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |

( * )

OUTRO | G#m | C#m | F#m G#m | C#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites